Starożytne Indie - osiągnięcia

Pierwszą cywilizacją jaka powstała na pólwyspie Dekan, była tzw. cywilizacja doliny Indusu (2600 – 1900 r. p.n.e.). Od początku swojego istnienia, mogła pochwalić się osiągnięciami w poszczególnych dziedzinach życia. Społeczność doliny Indusu znała obróbkę miedzi, a od ok. 2000 lat p.n.e. także brązu. Powstały pierwsze na świecie ośrodki miejskie, dwa największe miasta: Harappa i Mohendżo – Daro (liczyły ok. 30 – 40 tys. mieszkańców).

Starożytne Indie – Pismo i język

W początkowym okresie cywilizacji doliny Indusu, używano pisma piktograficznego, którego niektóre przykłady zachowały się na licznych pieczęciach. Piktogramy były obrazkami mającymi na celu przedstawienie rzeczywistości.

Oprócz pisma piktograficznego, Indie miały również własny język – sanskryt. Był to język indoaryjski, w którym zapisywano większość literatury religijnej i filozoficznej. Około 500 r. p.n.e., najstarszy znany gramatyk indyjski Panini (V lub IV w. p.n.e.), ustalił zasady gramatyki sanskrytu.

Najbardziej znane księgi spsiane w sanskrycie, stanowią cztery Wedy – święte księgi, które hindusi uważają za księgi objawione. Najstarszą z ksiąg i zarazem najstarszym zabytkiem literackim indoaryjskim była Rigweda. Powstała przed 1200 r. p.n.e., była przed wszystkim księga kapłańską, służącą do celów liturgicznych i obrzędowych.

Starożytne Indie – System kanalizacyjny

Społeczeństwo starożytnych Indii stało na bardzo wysokim poziomie w kwestii higieny. W każdym domu mieszkalnym znajdowała się łazienka, z niej wodę odprowadzano kanałami, które mieszkańcy Indii konstruowali z suszonej cegły. Oprócz tego, na system kanalizacyjny składały się również liczne latryny, szamba oraz dreny podłączone do każdego domostwa. Wszystkie rodzaje ścieków i nieczystości były odprowadzane na okoliczne pola. Dzięki licznym studniom, rozmieszczonym po danym ośrodku miejskim, każdy dom był zaopatrywany – poprzez kanały, w świeżą wodę. Dzięki systemowi drenów, można było również zbierać wodę z opadów atmosferycznych, którą następnie trzymano w specjalnie przystosowanych cysternach. Z Dholaviry, położonej w zachodnich Indiach, znane są także przykłady wysokiego stopnia opanowania inżynierii wodnej, jak zbierający wodę system tam, chroniący przed powodziami.

Starożytne Indie – Rzemiosło

W początkowym etapie rozwoju cywilizacji indyjskiej, rozwinęła się kultura harappańska. W tym okresie w dziedzinie rzemiosła, zajmowano się głównie wyrabianiem broni, naczyń glinianych, luster, a z czasem również pierwszych zabawek. Wytwarzano biżuterie – przeważnie ze złota i srebra, która cieszyła się wielką popularnością. Po pojawieniu się w Indiach Ariów (ok. drugiego tysiąclecia p.n.e.), rozwinęła się produkcja broni. Stosowano wozy bojowe, powstały pierwsze siekiery i topory. Kobiety z tego okresu zajmowały się głównie szyciem i tkaniem.

Polecamy również:

  • Starożytne Indie - architektura, sztuka, nauka

    W III tysiącleciu p.n.e. w dorzeczu dwóch wielkich rzek – Indusu i Gangesu, rozwinęła się przedaryjska cywilizacja miejska. Do głównych ośrodków miejskich należały miasta – Harappa i Mohendżo - Daro. Tworzyły się podstawy cywilizacji starożytnych Indii, zaczęto uprawić ziemię, znano... Więcej »

  • System kastowy w Indiach - na czym polega, opis

    Cywilizacja indyjska, która rozwinęła się w dorzeczu Indusu i Gangesu, w XIX wieku p.n.e. została najechana, a następnie podbita przez lud Ariów. Oni jako pierwsi w historii starożytnych Indii, wprowadzili podział stanowy społeczeństwa, nazywany Warnami. Na początku warna znaczyła kolor lub barwę,... Więcej »

  • Starożytne Indie - religia

    Najstarsza cywilizacja w Indiach pojawiła się w III tysiącleciu p.n.e. w dolinie Indusu. Od tego okresu, w starożytnych Indiach, wykształciły się cztery kierunki religijne: Wedyzm, Braminizm, Hinduizm, Buddyzm. Były one powiązane ze sobą wiarą w reinkarnacje, wszędzie występuje pojęcie nieśmiertelnej duszy,... Więcej »

Komentarze (3)
Wynik działania 3 + 1 =
KABAN
2023-09-16 18:05:59
Tekst pomocny
pupa
2022-10-28 11:11:02
ok
Jula1995
2016-11-05 15:32:58
Wolałabym przykłady, ale ok :)
Ostatnio komentowane
ez
• 2024-05-20 17:04:26
ok
• 2024-05-20 16:01:25
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20