Zbilansuj reakcję redoks dla kwasu bromowego(V)

Uzgodnij poniższą reakcję redoks, określ jaki to typ reakcji i wyjaśnij na czym polega. Wskaż utleniacz i reduktor. Określ stopnień utlenienia atomów w cząsteczkach, dla których zaszła reakcja redoks.

HBrO3 + HBr → H2O + Br2     

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Michał Ekspert eSzkola.pl
31.01.2020 23:42

1.1.   Przedstawiona reakcja jest przykładem reakcji synproporcjonowania. Jest to reakcja typu redoks, w której dwie substancje posiadają ten sam atom na różnych stopniach utlenienia, dając w wyniku reakcji produkt o pośrednim stopniu utlenienia.

1.2.   Zapisanie reakcji połówkowych dla utleniacza i reduktora. W tym przypadku HBr pełni funkcję reduktora, z kolei HBrO3 jest utleniaczem.

 HBr → Br2

HBrO3 → Br2

1.3.   Zbilansowanie ilości pozostałych atomów niebędących tlenem lub wodorem w równaniach połówkowych

2HBr → Br2

2HBrO3 → Br2

1.4.    Uzgodnienie reakcji połówkowych pod względem ilości atomów tlenu, wodoru oraz całkowitego ładunku

 2HBr → Br2 + 2H+ + 2e- |x5

2HBrO3 + 10H+ + 10e- → Br2 + 6H2O |x1

1.5.   Uzupełnienie współczynników reakcji redoks poprzez dodanie stronami reakcji połówkowych a następnie uproszczenie równania

HBrO3 + 5HBr → 3H2O + 3Br2

1.6.   W tej reakcji HBrO3 posiada +5 stopień utlenienia, HBrznajduje się na -1 stopniu utlenienia, zaś Br2jest na 0.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: