Powstanie państwa polskiego w średniowieczu

Z ludów słowiańskich ostatnie na mapie feudalnej Europy, pojawiły się plemiona polskie. Zalicza się do nich Wiślan nad górną Wisłą, nad górną i środkową Odrą plemiona śląskie, Polan nad Wartą, nad środkową Wisłą – Mazowszan oraz między dolną Odrą, dolną Wisłą, Bałtykiem i Notecią – Pomorzan.

Uformowały się dwa główne ośrodki, które skupiały życie polityczno – państwowe: Kraj Wiślan i Polan. W obrębie pierwszego z nich powstało kilkuplemienne państwo, które pod koniec IX w. zostało podbite przez Morawian. Drugi z ośrodków opanował – do połowy X w., tereny między środkową Odrą a Wisłą.

Pierwszą osobą, która dokonała zjednoczenia plemion polskich był Mieszko, pochodzący z Polańskiej dynastii Piastów. W toku podporządkowywania sobie terenów dolnej Odry, cele Mieszka pokryły się z planami Luciców. Po przegranej kampanii przeciwko tym ostatnim, w latach 963 – 964, władca plemion polskich zdecydował się na rokowania z Czechami, sprzymierzonymi do tej pory z Lucinami. Efektem zawartego przymierza był ślub Mieszka z księżniczką czeską Dobrawą w roku 965.

Kontakty zawarte z Czechy, a następnie również z Niemcami, przekształciły formującą się władzę piastowską w monarchię wczesnofeudalną. Ostatecznym krokiem tych zmian, miało być przyjęcie chrztu i kolejno chrystianizacja całego kraju. Chrzest Mieszka odbył się w roku 966, a zawarty wcześniej sojusz ze stroną czeską, pozwolił mu na rozbicie Luciców i dzięki temu opanowanie biegu dolnej Odry.

Sytuacja na Połabiu w kolejnych latach ukazała jednak słabość sojuszu polsko – czeskiego. W roku 983 doszło na tamtym obszarze do wyzwolenia się Słowian spod władzy niemieckiej. Oznaczało to dla Polski zagrożenie po stronie pokonanych wcześniej Luciców i zbliżenie się ich do Niemiec. W roku 990 doszło do ponownego zerwania między dwiema stronami. W wyniku wybuchu wojny, Polską stronę wspierały siły Niemieckie, a Czechów – lucickie. Przebieg całej kampanii zakończył się dla Mieszka pełnym sukcesem – opanował Śląsk, a Czechy utraciły pozostający do tej pory w ich posiadaniu kraj Wiślan.

Na podstawie dokumentu Dagome iudex – akt darowizny na rzecz papiestwa, można stwierdzić, że ziemie polskie po roku 990 nie stanowiły jednolitej całości. W rękach pierwszego syna Mieszka – Bolesława Chrobrego, miały się znajdować: Ziemia Krakowska, Górny Śląsk oraz Opolszczyzna. Pomorze – stanowiące ówcześnie odrębną dzielnicę, miało znajdować się w posiadaniu jednego z krewnych Mieszka. Tak więc jedynie dla potomków Mieszka była przeznaczona centralna część państwa, nazywana w Dagome iudex - państwem gnieźnieńskim, przekazane Kościołowi na mocy tego właśnie dokumentu.

Polecamy również:

Komentarze (3)
Wynik działania 2 + 4 =
@WŻaglewski
2023-12-28 21:06:11
Szanowna ,, eSzkoła ,, zainteresujcie się tym co wypisuje prof. Marek Figlerowicz na temat ludów nad Wisła i Odrą . I pomyśleć to profesor ? Więc komu daje się tytuły profesorskie ! Ale szkoła .
@WŻaglewski
2023-12-28 21:03:06
Szanowna ,, eSzkola.pl ,, ciszę się że mój wpis z 2015 r. nie zlikwidowany ! eSzkoła.pl Ale stosuje się sztuczki inne aby mi zakłócać pisanie . Szkoło zanim zaczniesz cokolwiek pisać na temat ,, Polski ,, to zacznijcie od narodu Wandalów . Nazwa ,, Polanie ,, to nie nazwa ludu który w/g szkoły zapoczątkował państwo polskie . To kłamstwo !!! Zarzucam Wam jawnie Fałsz i kłamstwa - odpowiedzcie mi czy sie mylę !
Wojciech
2015-07-26 21:10:45
Nigdy nie było tzw. plemion polskich.Albo plemion lechickich. Polanie nie byli i nie są Słowianami tylko Germanami ! Polanie różnili się od plemion które ich otaczały: mieli śniade cery , kruczoczarne włosy , i bląndyni trafiali się rzadko. Tyle opisu. Polanie to Wandalowie ! których chcecie wymazać z historii. Przyjęcie chrztu i ślub z Dobrawą to manewr księcia Gerona ( po chrzcie Mieszko ) w celu rozbicia sojuszu Czechów i Wieletów, był to sojusz wojskowy. Dlaczego wszystko co dotyczy Wandalów jest utajnione ! To co w internecie ,nie pełne i pokręcone.
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43