Wojna stuletnia - najważniejsze informacje

Wraz ze śmiercią króla Filipa IV Pięknego, a następnie krótkim panowaniu jego potomków w roku 1328, zakończyło się panowanie dynastii Kapetyngów. Władzę we Francji przejęła wówczas młodsza część rodu – Walezjusze. W tym samym czasie o tron i wpływy we Francji upomniał się król Anglii – Edward III. Był on bowiem synem córki Filipa i na tej podstawie zgłaszał swoje pretensje do władzy królewskiej. Konflikt dynastyczny – w późniejszym okresie, stał się jedną z przyczyn wybuchu wojny Francji z Anglią, trwającej w latach 1337 – 1453 – Wojna Stuletnia.

Kolejną przyczyną wybuchu długotrwałego konfliktu, stała się walka o dochody z handlu wełną angielską oraz suknami produkowanym we Flandrii (kraina położona na obszarze dzisiejszej Belgii, Francji i Holandii). Król Anglii zakazał wywozu wełny do poszczególnych miast flandryjskich, co w efekcie spowodowało straty dla tamtejszego sukiennictwa. Dążąc do wycofania skrajnie niekorzystnego zakazu, Flandria zawarła układ z Anglią. Taka sytuacja zagroziła interesom francuskim.

Pomimo, że wojna wybuchła już w roku 1337, to działania zbrojne ograniczały się do zmagań floty obydwu państw. Dopiero w roku 1346 Anglicy wyprawili się zbrojnie do Francji. Doszło wówczas do bitwy pod Crecy, zwycięskiej dla strony angielskiej. Wybuch epidemii dżumy w Europie – Czarna Śmierć, spowodowało zahamowanie dalszych działań wojennych.

Do kolejnej znaczącej bitwy, doszło w roku 1356 pod Poitiers. Zakończyła się ona kolejnym sukcesem Anglii. Ponadto w toku walk, do niewoli dostał się król Francji – Jan II Dobry. W efekcie zwiększonych podatków, na skutek wojny oraz spadku autorytetu władzy, doszło we Francji do buntów mieszkańców. W pierwszej kolejności wystąpili mieszkańcy Paryża w latach 1357 – 1358. Kolejno wybuchł bunt chłopów w roku 1358, nazywany żakierią – został on jednak ostatecznie krwawo stłumiony przez rycerstwo.

Pomimo sukcesów militarnych, podobna sytuacja miała miejsce w Anglii. Bolesne dla mieszkańców koszty związane z wojną, a co za tym idzie coraz większy ucisk podatkowy, doprowadziły w roku 1381 do wybuchu buntu chłopów. Na czele buntowników stanął drobny rycerz – Wat Tyler, ostatecznie jednak – podobnie jak w przypadku buntu we Francji, powstańcy zostali pokonani i okrutnie ukarani za swoje wystąpienie.

Dalsze działania wojenne toczyły się jak do tej pory na terenach francuskich. Anglia odniosła kolejne zwycięstwo w bitwie pod Azincourt w roku 1415. Po przegranej bitwie część możnych francuskich przeszła na stronę anglików i uznała Edwarda za władcę Francji.

Zniszczenia i rabunki jakich dopuszczali się Anglicy, doprowadziły do pojawienia się nowego elementu w wojnie stuletniej. Zaczęło bowiem dochodzić do wystąpień ludu przeciwko władzy angielskiej. Symbolem takiej właśnie postawy stała się wiejska dziewczyna Joanna d`Arc. Wierzyła, że to sam Bóg powierzył jej specjalną misję ostatecznego pokonania sił Anglii. W roku 1429 – za sprawą króla Francji, uzyskała dowództwo nad oddziałem, który zasłynął walkami pod oblężonym wówczas Orleanem.

Następnie dzięki heroicznym działaniom Joanny, koronowano króla Karola VII. Ona sama jednak została ujęta przez jej przeciwników na dworze królewskim, a następnie przekazana w ręce Anglików. Została osądzona za herezje i spalona, w roku 1431, na stosie. Mimo to Anglików wyparto ostatecznie z Francji, a wojna stuletnia wygasła w połowie XV w..

Polecamy również:

 • Królestwo Francji (X-XIII wiek) - historia

  We Francji wieki X – XII stanowiły czas rozkwitu systemu feudalnego oraz pozycji na arenie międzynarodowej. Był to również okres sporej niezależności bezpośrednich wasali królewskich oraz brakiem zależności pomiędzy władcą a wasalami niższych szczebli. W efekcie tych zmian, nastąpiła... Więcej »

 • Królestwo Anglii (X-XIII wiek) - historia

  W połowie XI w. Anglią rządził król Edward Wyznawca. Jednak na skutek najazdu wikingów i przejęcia przez nich władzy musiał uchodzić z kraju. Znalazł wówczas schronienie na dworze księcia Normandii. Podczas swojego pobytu władca angielski obiecał, że w razie jego bezpotomnej śmierci korona... Więcej »

 • Geneza i przyczyny wojny stuletniej

  Władcy Anglii na skutek utraty części terenów kontynentalnych, zaczęli interesować się obszarami brytyjskimi, pozostającymi poza ich zwierzchnictwem. Jako pierwsza, na skutek wypraw Edwarda I, została podporządkowana Walia. Następnie Anglicy zwrócili się w kierunku Szkocji. Ta ostatnia jednak z pomocą... Więcej »

 • Wojna stuletnia - przebieg (streszczenie, najważniejsze wydarzenia, bitwy)

  Pomimo, że wojna nazywana stuletnią – ze względu na czas trawina konfliktu (116 lat), wybuchła już w roku 1337, to pierwsza wyprawa zbrojna miała miejsce dopiero w roku 1346. W początkowej fazie wojny, Francja oraz Anglia ograniczyły się do działań floty. Nawet po zniszczeniu floty francuskiej pod Sluis w... Więcej »

 • Wojna stuletnia - wynik, skutki, znaczenie

  Na skutek wystąpienia Joanny d`Arc, pozycja króla Karola VII wzrosła w państwie, rozszerzając tym samym obszary uznające jego władzę. Przychylne nastawienie społeczne ułatwiło zdecydowanie władzy dalsze prowadzenie wojny z Anglią. Następnie – na skutek zawartej ugody z roku 1435 z księciem Burgundii... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43