Państwo Franków - historia, najważniejsze informacje

Pierwsze plemiona franków, które już w roku 355 osiedliły się w Galii, były silnie podzielone, często walczące między sobą. Wszyscy Frankowie pozostawali poganami i w odróżnieniu od innych plemion germańskich utrzymywały stałe kontakty z współbratyńcami na prawym brzegu Renu. Początkowo rozróżniano dwie podstawowe grupy plemion frankijskich – Franków Salickich oraz Rypuarskich.

Państwo Franków – Zjednoczenie kraju

Podziałom między frankami położył kres Chlodwig. Jako pierwszy władca podporządkował swojej władzy wszystkich sąsiadów. Na początku podporządkował sobie terytorium galijskie pozostające pod władzą rzymianina Sjagriuszowa, a następnie Chlodwig wystąpił przeciwko Alamanom których ostatecznie podbił.

Po zwycięstwie nad Alamanami najważniejszym wydarzeniem – nie tylko dla państwa ale również dla całej epoki Średniowiecza, było przyjęcie przez Chlodwiga chrztu w roku 496. Dzięki temu nie tylko zyskał on przewagę nad innymi plemionami germańskimi, których przedstawiciele pozostawali arianami, ale również wytworzyło się porozumienie między Chlodwigiem a cesarzem z Konstatynopolu. Poparcie cesarza zachęciło władcę franków do dalszych działań. Zaatakował i podporządkował sobie Burgundów, a następnie w pobliżu Poitieres w roku 507 rozgromił siły Wizygotów. Po tym zwycięstwie praktycznie cała Galia znalazła się w rękach Chlodwiga, wszystkie podporządkowane obszary uległy stopniowej kolonizacji frankijskiej.

Państwo Franków – Prawo Salickie

Skodyfikowane pod koniec V w. prawo, umożliwia odtworzenie obrazu społeczeństwa franków z tego okresu. Prawo Salickie utrwaliło proces rozkładu organizacji rodowej, jest to doskonale widoczne w kwestiach wymiaru sprawiedliwości. "Pozwany przed sąd winien był bronić się własnymi zeznaniami, popieranymi przez współprzysiężców, rekrutujących się spośród członków jego rodu. Ci ostatni byli również zobowiązani do uiszczania okupu sądowego, jeśli winowajca nie mógł sam zapłacić" (T. Manteuffel. Historia Powszechna, Średniowiecze).

Państwo Franków – Państwo Patrymonialne

Kolejni władcy franków tytułowali się królami, a obszary należące do państwa traktowali jako prywatną własność. Początkowo w państwie franków decydujące wpływy posiadał wiec, jednak już za czasów rządów Chlodwiga, który znacząco rozszerzył jego granice, starano się ograniczyć jego kompetencje. Sam proces elekcji miał od tej pory odnosić się tylko i wyłącznie do osób z rodu pierwszego władcy – Merowingów.

Na dwór władcy składały się osoby duchowne oraz świeckie, których głównym celem było obsługiwanie władcy. Najważniejsza wśród nich była osoba z tytułem majordoma. Ze względu na charakter państwa pozbawionego konkretnych urzędów, to właśnie dostojnicy dworscy spełniali poszczególne funkcje publiczne, przydzielane przez władcę.

Państwo Franków – Własność ziemska i miasta

Zwycięstwa franków doprowadzały stopniowo do upadku życia miejskiego w Galii. Jedynie miasta portowe zachowywały dawne znaczenie. Utrzymywały się one przed wszystkim z handlu ze wschodem, jednak sytuacja ta trwała tylko do najazdu Arabów, którzy doprowadzili do przecięcia szlaków handlowych.

Inaczej sytuacja wyglądała w kwestii latyfundystów, których rola zwiększała się w monarchii rządzonej przez Merowingów. Spowodowane było to przed wszystkim poszukiwaniem sprzymierzeńców przez następców Chlodwiga, którzy gotowi byli za nie na wiele ustępstw. Z tego powodu rolnictwo w państwie franków wysunęło się na początek życia ekonomicznego kraju.

Państwo Franków – Immunitety

Pod koniec IV w. w kraju frankijskim rozszerzyły się immunitety. Były to przyznawane na początku świeckim osobą, a w późniejszym okresie również organom kościelnym, zakazujące urzędnikom wstępu na tereny należące do jednostki czy też instytucji. To właśnie nadużycia jakich dopuszczali się królewscy urzędnicy stały się główną przyczyną nadawania immunitetów.

W drodze tych zmian na miejsce urzędników i ich kompetencji występowali od tej pory latyfundowie. To właśnie oni odprowadzali odpowiednie opłaty, pobierali daniny, a często nawet sprawowali funkcje sądownicze.

Polecamy również:

 • Frankowie w średniowieczu - kim byli? Pochodzenie

  Podczas toczących się walk na ziemiach Cesarstwa, stopniowo zmieniał się charakter osadnictwa barbarzyńców na jego obszarze. Pomimo, że tereny te stanowiły w teorii wciąż część państwa rzymskiego, w praktyce barbarzyńcy przejmowali nad nim pełnie władzy. Przywódcy germańscy wykorzystując porzucony... Więcej »

 • Chlodwig I i powstanie państwa Franków - historia

  Frankowie byli ludem pochodzenia germańskiego, który miał powstać w III w. z wymieszania mniejszych plemion. Różnili się jednak od reszty plemion germańskich, które na przełomie IV i V w. wtargnęły na obszary graniczne Cesarstwa Rzymskiego. Różnice te wynikały z faktu, że Frankowie... Więcej »

 • Merowingowie - drzewo genealogiczne, najważniejsze dokonania, historia

  Dynastia Merowingów panowała w państwie Franków od V do VIII wieku. Założycielem rodu Merowingów był w pierwszej połowie V wieku król Meroweusz. Ostatnim panującym z dynastii był Childeryk III, którego od władzy odsunął majordom Pepin Mały (Pepin Krótki) – pierwszy... Więcej »

 • Karolingowie - drzewo genealogiczne, najważniejsze dokonania, historia

  Karolingowie, to druga dynastia po Merowingach. Początkowo Karolingowie pełnili funkcję majordomów Merowingów, faktycznie pełnili rządy w państwie Franków. Pierwszym władcą z dynastii Karolingów był Pepin Mały (Pepin Krótki). Za panowania jego syna Karola Wielkiego państwo... Więcej »

 • Frankowie - osiągnięcia (prawo salickie, gospodarka i in.)

  Około roku 355 rozpoczęło się osadnictwo frankijskie na obszarze północnej Galii. Zjednoczenia rozbitych plemion dokonał Chlodwig I. Istotnym czynnikiem integracyjnym było przyjęcie chrztu przez tego władcę w roku 496. Po jego śmierci (511) państwo stworzone przez niego uległo dezintegracji. Ponowne... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43