Mongołowie w średniowieczu - historia, pochodzenie, cechy charakterystyczne

Na obszarze dzisiejszej Mongolii, Mandżurii oraz południowo – wschodniej Syberii, w XII w. rozpoczął się proces jednoczenia plemion, na czele których stali chanowie. Jednym z nich był Temudżyn, po zjednoczeniu licznych plemion został wybrany wielkich chanem – Czyngis – chan.

W czasie swojego panowania, w latach 1206 – 1227 stworzył doskonale zorganizowane imperium o olbrzymiej, niespotykanej do tej pory w historii powierzchni. Państwo Czyngis – chana swoim zasięgiem rozciągało się od wybrzeży Morza Ochockiego na wschodzie, do południowych wybrzeży Morza Kaspijskiego na zachodzie. Pod zwierzchnictwem wielkiego chana znajdowały się – oprócz Mongolii właściwej, również – północne obszary Chin, część Azji Środkowej, południowy pas Syberii oraz część Zakaukazia (nazwa odnosząca się do trzech państw: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji). Stolicą imperium Czyngis – chana stanowiło miasto Karakorum. Wnuk Czyngis – chana, Kubilaj przeniósł stolicę w roku 1264 do Zhongdu (Pekin).

Oprócz zdolności militarnych, twórca imperium Mongolskiego okazał się również doskonałym administratorem podbitych terenów. Był tolerancyjny w kwestiach religijnych, pozostawiał również dotychczasową administrację pod kontrolą namiestników mongolskich. Poza tym Czyngis – chan stworzył sprawnie zorganizowane państwo, opierające się na rozkazach pisanychzorganizowana komunikacja oraz poczta.

Przed swoją śmiercią pierwszy wielki chan podzielił imperium na cztery części – Złotą Ordę, Ilchanat, Ułus Czagataja oraz Wielki Chanat. Jego następcy, podobnie jak Czyngis – chan, kontynuowali politykę podbojów. Po zdobyciu Cesarstwa Chińskiego, w roku 1279 Kubilaj – chan zapoczątkował rządy mongolskiej dynastii – Juan.

Kolejny spadkobierca wielkiego chana – Batu – chan, dokonał wielkich podbojów w Europie Wschodniej. W latach 1235 – 1242 zdobyto Ruś oraz podbito kamskich Bułgarów i Połowców. Tatarzy natomiast wkroczyli na Węgry, do Czech, Polski, docierając aż do północnych Włoch.

Jedną z przyczyn sukcesów Mongołów w obszarach europejskich, była ich lekkozbrojna konnica. Dawała ona większe możliwości manewru niż ciężkozbrojne rycerstwo. Ponadto występowała spora różnica w kwestiach techniki oraz taktyki walki między rycerstwem europejskim a hordami tatarskimi. Najazdy tych ostatnich budziły powszechny postrach wśród ludności.

W roku 1243 powstała, wcześniej wspomniana, Złota Orda – państwo Tatarów (tak nazywano Mongołów w Europie), na obszarze wschodniej Europy, zachodniej Syberii oraz Azji Środkowej. Były to tereny, które najdłużej utrzymały się w imperium mongolskim (do połowy XV w.). W roku 1367 utracono Chiny, a w roku 1380 Mongołowie ponieśli ciężkie straty na zachodzie.

Polecamy również:

 • Czyngis-Chan - biografia, podboje

  Temudżyn (1155 – 1227) był synem Jesugeja Baatura, dowódcy jednej z mongolskich ord oraz prawnukiem pierwszego chana mongolskiego Kabuł – chana. W wieku dziewięciu lat został zabity, prawdopodobnie przez jednego z członków wrogiego plemienia. Już jako trzynastolatek przejął... Więcej »

 • Powstanie i rozwój Imperium Mongolskiego

  W XII w. na terenach dzisiejszej Mongolii, Mandżurii oraz południowo – wschodniej Syberii, rozpoczęły się wśród plemion mongolskich zmiany w kwestiach społecznych. Ostatecznemu rozkładowi uległ ustrój rodowy, a na czele ówczesnego społeczeństwa wysunęły się rodziny. Jednostki te, z... Więcej »

 • Imperium Mongolskie po śmierci Czyngis-Chana - synowie, podział, rozdrobienie

  Po okresie sześciu lat podbojów, Czyngis – chan powrócił do Mongolii w roku 1225. Imperium jakie zbudował obejmowało wówczas Mongolię właściwą, część Azji Środkowej, południową Syberię, północne Chiny oraz sporą część Bliskiego Wschodu. Państwo zbudowane przez wielkiego chana, było... Więcej »

 • Rozpad Imperium Mongolskiego - przyczyny, opis, skutki

  Mongke – chan był wnukiem Czyngis – chana, czwartym wielkich chanem mongolskim. Miał trzech braci – Kubilaja, Hulagu oraz Ariga Bokego. Mongke rządził od roku 1251, aż do swoje śmierci w roku 1259. Od tego momentu rozpoczęły się walki o władzę miedzy jego braćmi, które dały początek... Więcej »

 • Skutki panowania mongolskiego w Azji i Europie

  Stan pokoju istniejącego na zewnątrz oraz wewnątrz państwa, w starożytnym Rzymie określano pojęciem Pax Romana. Stan jaki zapanował przez pewien okres czasu po wielkich podbojach mongolskich, za wzorem antycznym można określić jako Pax Mongolica. W tym czasie rozkwitał handel oraz zróżnicowane religie. Na... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 2 =
Nikt
2018-04-05 06:15:10
LOL
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24