Mongołowia a Tatarzy - nazewnictwo, historia

Po wyborze Temudżyn na wielkiego chana, przystąpił on do zjednoczenia narodów koczowniczych zamieszkujących stepy mongolskie. Pierwszym plemieniem, które udało mu się pozyskać do swoich celów, był lud Kereitów. Wykorzystał ich wówczas do swojej wyprawy przeciwko Tatarom. Następnie, dzięki sojuszowi Czyngis – chana z dynastią Cin, która prowadziła walki z tymi ostatnimi, wielki chan ostatecznie zwyciężył Tatarów.

Tatarzy są grupą ludów tureckich, pochodzących głównie z Azji oraz Europy Wschodniej. Ich korzenie sięgają obszarów północno – zachodniej Mongolii oraz terenów Bajkału. W toku jednoczenia plemion mongolskich przez Czyngis – chana, weszli w skład jego armii. Uczestniczyli przede wszystkim w wyprawach skierowanych do Europy. Ich działalność znana jest głównie z okresu podbojów wnuka wielkiego chana – Batu.

Wśród europejczyków słowem Tatar określano wówczas wszystkich Mongołów. Zakładano również, że ich nazwa odnosi się do Tartaru – piekła. Takie teorie, z resztą błędne powstały na skutek krwawych budzących grozę najazdów mongolskich. Taka sytuacja odzwierciedlała stosunek jaki mieszkańcy ówczesnej Europy mieli do wszystkich koczowniczych ludów wschodu.

Podobieństwo między Mongołami, a Tatrami w praktyce odnosi się tylko to nomadycznego stylu życia, jakie obydwie nacje prowadziły przez dłuższy okres czasu. Faktem jest, że Tatarzy współtworzyli armie, a co za tym idzie imperium mongolskie. Jednak zróżnicowanie etniczne wojska oraz państwa stworzonego przez Czyngis – chana było tak duże, że wszystkie podbite narody, plemiona czy też ludy trzeba byłoby nazywać Mongołami.

Istnieją również znaczące różnice językowe oraz genetyczne między Tatarami a Mongołami. Ci pierwsi są ludem turecko – kipczackim, a Mongołowie natomiast buriacko – chałchaskim.

Władcy państw mongolskich pod koniec XIII w. zaprzestawali uznawania zwierzchnictwa wielkiego chana, którym był wówczas wnuk Czyngis – chana – Kubilaj. Pomimo, że płacono wciąż daniny na jego rzecz, większość państw stanowiła już w pełni suwerenne kraje. Jednym z takich tworów było tatarskie państwo – Złota Orda. Obejmowała ona swoim zasięgiem południowo – zachodnią Syberię i sprawowała zwierzchnictwo nad księstwami ruskimi. Plemiona tatarskie zamieszkujące te tereny stopniowo przyjęły islam oraz rozpoczął się proces asymilacji z Połowcami (koczującymi nad dolną Wołgą i Morzem Czarnym).

Polecamy również:

 • Czyngis-Chan - biografia, podboje

  Temudżyn (1155 – 1227) był synem Jesugeja Baatura, dowódcy jednej z mongolskich ord oraz prawnukiem pierwszego chana mongolskiego Kabuł – chana. W wieku dziewięciu lat został zabity, prawdopodobnie przez jednego z członków wrogiego plemienia. Już jako trzynastolatek przejął... Więcej »

 • Powstanie i rozwój Imperium Mongolskiego

  W XII w. na terenach dzisiejszej Mongolii, Mandżurii oraz południowo – wschodniej Syberii, rozpoczęły się wśród plemion mongolskich zmiany w kwestiach społecznych. Ostatecznemu rozkładowi uległ ustrój rodowy, a na czele ówczesnego społeczeństwa wysunęły się rodziny. Jednostki te, z... Więcej »

 • Imperium Mongolskie po śmierci Czyngis-Chana - synowie, podział, rozdrobienie

  Po okresie sześciu lat podbojów, Czyngis – chan powrócił do Mongolii w roku 1225. Imperium jakie zbudował obejmowało wówczas Mongolię właściwą, część Azji Środkowej, południową Syberię, północne Chiny oraz sporą część Bliskiego Wschodu. Państwo zbudowane przez wielkiego chana, było... Więcej »

 • Rozpad Imperium Mongolskiego - przyczyny, opis, skutki

  Mongke – chan był wnukiem Czyngis – chana, czwartym wielkich chanem mongolskim. Miał trzech braci – Kubilaja, Hulagu oraz Ariga Bokego. Mongke rządził od roku 1251, aż do swoje śmierci w roku 1259. Od tego momentu rozpoczęły się walki o władzę miedzy jego braćmi, które dały początek... Więcej »

 • Skutki panowania mongolskiego w Azji i Europie

  Stan pokoju istniejącego na zewnątrz oraz wewnątrz państwa, w starożytnym Rzymie określano pojęciem Pax Romana. Stan jaki zapanował przez pewien okres czasu po wielkich podbojach mongolskich, za wzorem antycznym można określić jako Pax Mongolica. W tym czasie rozkwitał handel oraz zróżnicowane religie. Na... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 2 =
Jamał
2018-10-16 18:18:55
Tekst mający ambicje popularyzowanie historii powinien być wolny od żenujących błędów ortograficznych. "Z resztą" to typowe kaleczenie polszczyzny przez gimbazę.
Ostatnio komentowane
6
wiktor • 2021-10-18 15:41:04
H
Gg • 2021-10-18 14:05:21
4
Klau • 2021-10-18 14:05:00
xd
krfwi • 2021-10-18 12:48:23
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04