Rozpad Imperium Mongolskiego - przyczyny, opis, skutki

Mongke – chan był wnukiem Czyngis – chana, czwartym wielkich chanem mongolskim. Miał trzech braci – Kubilaja, Hulagu oraz Ariga Bokego. Mongke rządził od roku 1251, aż do swoje śmierci w roku 1259. Od tego momentu rozpoczęły się walki o władzę miedzy jego braćmi, które dały początek upadkowi wielkiego Imperium Mongolskiego.

Po śmierci swojego brata – Kubilaj, który w tym czasie brał udział w kampanii na terenie południowych Chin, zwołał zgromadzenie pozostałych chanów i sam koronował się na nowego wielkiego chana. W tym samym czasie jego brat Arig Boke postąpił identycznie w Karakorum, ówczesnej stolicy mongolskiej.

Dodatkowo Berke, który po Batu – chanie odziedziczył Złotą Ordę, był wówczas skonfliktowany ze swoim kuzynem Hulagu. Wiedząc, że ten ostatni popiera Kubilaja w jego walkach o tron mongolski, wykorzystując śmierć Mongkego ogłosił niezależność Złotej Ordy. Ten spór dotyczący kwestii rodzinnych między braćmi, objął sowim zasięgiem praktycznie cały znany ówcześnie świat.

W czasie kiedy Hulagu i Berke toczyli między sobą walki na obszarze Kaukazu, na stepie mongolskim rozpoczęła się wojna o władzę w całym imperium pomiędzy braćmi – Kubilajem oraz Arigiem Boke. Ostatecznie ten ostatni uznał zwierzchnictwo swojego brata. Kubilaj po zwycięstwie opuścił niedawną stolice – Karakorum i w roku 1260 przeniósł swój dwór do Pekinu.

Rozpoczął wówczas nową dynastie panująca w Chinach – Juan. Wcześniejsza stolica imperium mongolskiego, która w momencie największego rozkwitu stanowiła centrum świata, już nigdy nie odzyskała swojej świetności.

Pomimo, że jeszcze za rządów Kubilaja dwa chanaty – Czagadaja oraz Hulagu, uznawały jego zwierzchnictwo i płaciły daniny, była to w praktyce czysta formalność, gdyż stanowiły one już wtedy suwerenne państwa. Chociaż Mongołowie posiadali jeszcze zwierzchnictwo nad Złotą Ordą i imperium perskich ilchanów, to stopniowo byli wchłaniani przez kultury, w których funkcjonowali na co dzień. Było to głównie spowodowane małą liczebnością samych Mongołów wśród podbitej ludności rodzimej, co doprowadziło ostatecznie do ich całkowitego zaniknięcia. Rok 1260 jest datą rozpadu Wielkiego Imperium Mongolskiego, po tym czasie historie poszczególnych narodów miały bardzo niewiele wspólnego z Mongołami.

Nie tylko jednak spory i konflikty wewnątrz rodzinne doprowadziły do upadku imperium. Wpłynęły na to również warunki ogólne panujące w epoce średniowiecza. Ówczesna komunikacja, ekonomia czy też nauka nie wpływały pozytywnie na zachowanie imperium tak rozległego, stworzonego przez Czyngis – chana i rozbudowanego przez jego następców. Pierwszy z nich podzielił swoje państwo między synów, nie tylko aby nie spowodować walk między nimi o władzę. Powodem podziału na cztery części było ich zróżnicowanie kulturowe, etniczne i religijne.

Polecamy również:

 • Czyngis-Chan - biografia, podboje

  Temudżyn (1155 – 1227) był synem Jesugeja Baatura, dowódcy jednej z mongolskich ord oraz prawnukiem pierwszego chana mongolskiego Kabuł – chana. W wieku dziewięciu lat został zabity, prawdopodobnie przez jednego z członków wrogiego plemienia. Już jako trzynastolatek przejął... Więcej »

 • Powstanie i rozwój Imperium Mongolskiego

  W XII w. na terenach dzisiejszej Mongolii, Mandżurii oraz południowo – wschodniej Syberii, rozpoczęły się wśród plemion mongolskich zmiany w kwestiach społecznych. Ostatecznemu rozkładowi uległ ustrój rodowy, a na czele ówczesnego społeczeństwa wysunęły się rodziny. Jednostki te, z... Więcej »

 • Imperium Mongolskie po śmierci Czyngis-Chana - synowie, podział, rozdrobienie

  Po okresie sześciu lat podbojów, Czyngis – chan powrócił do Mongolii w roku 1225. Imperium jakie zbudował obejmowało wówczas Mongolię właściwą, część Azji Środkowej, południową Syberię, północne Chiny oraz sporą część Bliskiego Wschodu. Państwo zbudowane przez wielkiego chana, było... Więcej »

 • Skutki panowania mongolskiego w Azji i Europie

  Stan pokoju istniejącego na zewnątrz oraz wewnątrz państwa, w starożytnym Rzymie określano pojęciem Pax Romana. Stan jaki zapanował przez pewien okres czasu po wielkich podbojach mongolskich, za wzorem antycznym można określić jako Pax Mongolica. W tym czasie rozkwitał handel oraz zróżnicowane religie. Na... Więcej »

 • Mongołowia a Tatarzy - nazewnictwo, historia

  Po wyborze Temudżyn na wielkiego chana, przystąpił on do zjednoczenia narodów koczowniczych zamieszkujących stepy mongolskie. Pierwszym plemieniem, które udało mu się pozyskać do swoich celów, był lud Kereitów. Wykorzystał ich wówczas do swojej wyprawy przeciwko Tatarom.... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 3 =
Wojtek
2020-10-04 12:46:30
Imperium zawsze jest zróżnicowane kulturowo, etnicznie i religijnie. Dzisiejsze imperium Stany Zjednoczone jest zróżnicowane kulturowo, etnicznie i religijnie, a Polska jest jednym z najbardziej jednolitych krajów na świecie pod tymi względami, czy to znaczy, że Polska jest imperium a USA nie? Przyczyna upadku jest gdzie indziej, tego i inyych imperiów. Imperium jest silne, gdy jego prawo jest przestrzegane przez podbite kraje i ich ludność. Prawa najeźdźców stały się uciążliwe gdy wzrosły podatki oraz władcy nie kierowali się zasadami, których wymagali. Zwykle upadek imperium jest wtedy, gdy imperium przestaje stosować swoje zasady, dzięki którym stalo się wielkie. Mongołowie wymagali dla siebie ślepego posłuszeństwa w zamian dając bogactwo i to podobało się ludziom. Sami jednak bracia chanowie zniszczyli ten porządek, gdy jeden na drugiego napadli. Wprowadzili więc niepisaną zasadę, że ważniejsza jest władza i bogactwo niż posłuszeństwo wobec chana. To ich zniszczylo od środka.
Ostatnio komentowane
a.....
• 2023-12-01 09:03:43
Prosze
• 2023-11-30 20:33:57
Wynik działania 4 + 4 = 8
• 2023-11-28 19:45:38
bardzo zły
• 2023-11-28 18:48:02
jest oki
• 2023-11-28 17:25:48