Frankowie - osiągnięcia (prawo salickie, gospodarka i in.)

Około roku 355 rozpoczęło się osadnictwo frankijskie na obszarze północnej Galii. Zjednoczenia rozbitych plemion dokonał Chlodwig I. Istotnym czynnikiem integracyjnym było przyjęcie chrztu przez tego władcę w roku 496. Po jego śmierci (511) państwo stworzone przez niego uległo dezintegracji. Ponowne zjednoczenie państwa nastąpiło za sprawą majordoma – Pepina z Heristalu.

Jego następca oraz syn – Karol Młot, jako majordom sprawował rzeczywistą władzę w państwie. Przywrócił panowanie na obszarach Fryzów, Sasów oraz Almanów. Natomiast jego syn – Pepin Krótki, dzięki układom z papiestwem, doprowadził do detronizacji panującej dynastii Merowingów. Sam sięgnął po koronę królewską i zapoczątkował rządy nowej dynastii – Karolingów. Najwybitniejszym przedstawicielem tej dynastii był syn Pepina Krótkiego – Karol Wielki.

Osiągnięcia Franków – Prawo salickie

W okresie panowania Chlodwiga I, jego państwo uległo znacznemu rozrostowi. Objęło swoim zasięgiem również ludność, wśród której rządzono się prawem rzymskim. W efekcie nastąpiła potrzeba uregulowania wewnętrznych stosunków prawnych. Prawo salickie, to przede wszystkim lista rekompensat oraz odszkodowań za wyrządzone szkody.

Prawo salickie obowiązywało na terenie Królestwa Franków. Zostało skodyfikowane już w V w. – zwyczajowe prawo Franków salickich. Regulowało sprawy kryminalne oraz cywilne, wprowadzało odpowiedzialność zbiorową za przewinienia członków rodziny. Postanawiało również, iż córki nie mogą dziedziczyć ziemi ani tronu.

Przykłady prawa salickiego:

• Jeśliby ktoś ugodził innego w głowę w ten sposób, że ukazał się mózg i wystąpiły na zewnątrz trzy znajdujące się nad mózgiem kości, zasądzony zostanie na 1200 denarów, to jest 30 solidów.

• Jeśliby ktoś rzucił na kogoś czary, a ten uniknął ich (działania), sprawca przestępstwa, któremu je udowodniono, zasądzony będzie na 2500 denarów, to jest 63 solidy.

• Jeśliby ktoś zabił wolnego Franka lub barbarzyńcę, który podlega prawu salickiemu, i zostanie mu to udowodnione, zasądzony zostanie na 8000 denarów, to jest 200 solidów.

Osiągnięcia Franków – Szkolnictwo

W Akwizgranie, który stanowił stolice państwa Karola Wielkiego, istniejąca przy pałacu szkoła stała się naukowym ośrodkiem chrześcijaństwa zachodniego. Władca sprowadził do niej wielu wybitnych uczonych oraz nauczycieli.

Natomiast w całym cesarstwie Karol zakładał szkoły przy klasztorach oraz katedrach. W efekcie przyczynił się do ożywienia intelektualnego. W placówkach tych podjęto próby powrotu do wcześniejszego sposobu nauczania. W tym wypadku przedmiot studiów stanowiło siedem sztuk wyzwolonych.

Osiągnięcia Franków – Architektura

Praktyka frankijska wędrownego dworu przetrwała, aż do czasów panowania Karola Wielkiego. Zaistniała wówczas konieczność ustanowienia stałego centrum administracyjnego, wybranego na siedzibę króla. Po koronacji Karola w roku 800 i odrodzenia cesarstwa na zachodzie, nastąpił rozwój znakomitej twórczości zarówno w dziedzinie sztuk plastycznych jaki i również architektury.

W kwestiach architektury do najbardziej rozpowszechnionego typu budowli należała bazylika. Rozrastały się one często do monumentalnych rozmiarów, nawiązując do tradycji rzymskich. Obok bazylik powstawały liczne kościoły.

Najważniejszym zabytkiem pochodzącym z okresu rządów Karola jest kaplica pałacowa w Akwizgranie, wzniesiona pod bezpośrednim wpływem władcy. Pałac ten miał być przede wszystkim wyrazem władzy królewskiej, nawiązujący do architektury antycznej.

Polecamy również:

 • Frankowie w średniowieczu - kim byli? Pochodzenie

  Podczas toczących się walk na ziemiach Cesarstwa, stopniowo zmieniał się charakter osadnictwa barbarzyńców na jego obszarze. Pomimo, że tereny te stanowiły w teorii wciąż część państwa rzymskiego, w praktyce barbarzyńcy przejmowali nad nim pełnie władzy. Przywódcy germańscy wykorzystując porzucony... Więcej »

 • Chlodwig I i powstanie państwa Franków - historia

  Frankowie byli ludem pochodzenia germańskiego, który miał powstać w III w. z wymieszania mniejszych plemion. Różnili się jednak od reszty plemion germańskich, które na przełomie IV i V w. wtargnęły na obszary graniczne Cesarstwa Rzymskiego. Różnice te wynikały z faktu, że Frankowie... Więcej »

 • Merowingowie - drzewo genealogiczne, najważniejsze dokonania, historia

  Dynastia Merowingów panowała w państwie Franków od V do VIII wieku. Założycielem rodu Merowingów był w pierwszej połowie V wieku król Meroweusz. Ostatnim panującym z dynastii był Childeryk III, którego od władzy odsunął majordom Pepin Mały (Pepin Krótki) – pierwszy... Więcej »

 • Karolingowie - drzewo genealogiczne, najważniejsze dokonania, historia

  Karolingowie, to druga dynastia po Merowingach. Początkowo Karolingowie pełnili funkcję majordomów Merowingów, faktycznie pełnili rządy w państwie Franków. Pierwszym władcą z dynastii Karolingów był Pepin Mały (Pepin Krótki). Za panowania jego syna Karola Wielkiego państwo... Więcej »

 • Druidzi w kulturze europejskiej - pochodzenie, znaczenie

  Nazwa „druid” pochodzi z łaciny „druides” i oznacza kapłana celtyckiego, który przewodniczył obrzędom religijnym. Pierwsi o druidach wspominali pisarze łacińscy, szczególnie Juliusz Cezar, w swych przekazach dotyczących, toczonych na terenach zamieszkiwanych przez... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
To super że nagle Rz zmienia się w Rs bez żadnego powodu :/
Anonim • 2021-11-28 11:37:17
Git
Franek to nie ja • 2021-11-27 17:22:35
Spoko
Kowal • 2021-11-24 18:52:36
Dzięki za to
Niewiadomym:) • 2021-11-24 17:45:42
dzk
mnie • 2021-11-23 20:42:14