Zaproponuj sposób rozdzielenia mieszaniny jonów ołowiu(II), magnezu oraz baru

Na zajęciach chemii nieorganicznej otrzymałeś zadanie rozdzielenia z roztworu mieszaniny jonów Pb2+, Mg2+ oraz Ba2+ w postaci osadów. Korzystając z tabeli rozpuszczalności zaproponuj schemat postępowania w celu wydzielenia z roztworu każdego kationu w postaci osadu, uwzględniając niezbędne odczynniki oraz sprzęt laboratoryjny. Dla każdej reakcji zapisz obserwacje oraz skróconą reakcję jonową.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.03.2020 21:23

Potrzebne odczynniki: np. NaI aq, Na2CrO4 aq, NaOH aq

Sprzęt laboratoryjny: probówki, lejki szklane, bibuła filtracyjna

 

Schemat postępowania:

  1. Do mieszaniny kationów dodajemy wodny roztwór jodku sodu. Wytrąca się żółty osad, który odsączamy na lejku z bibułą:

Pb2+ + 2I- → ↓PbI2

  1. Do przesączu dodajemy wodny roztwór chromianu(VI) sodu – z roztworu wytrąca się żółty osad, który odsączamy na lejku:

Ba2+ + CrO42-→ ↓BaCrO4

  1. Do przesączu dodajemy wodorotlenek sodu – wytrąca się biały, galaretowaty osad:

Mg2+ + 2OH- → ↓Mg(OH)2

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza