Gęstość powierzchniowa ładunku

Powierzchniowa gęstość ładunku (σ) jest wielkością, która charakteryzuje rozkład ładunków elektrycznych na powierzchni danego przewodnika. Jest zdefiniowana jako stosunek wartości ładunku (q) do pola powierzchni (S), na której się on znajduje.

  \sigma = \frac{q}{S}

Wielkość ta jest bardzo ściśle powiązana z natężeniem pola elektrycznego (E), gdyż jak wynika z prawa Gaussa dla powierzchni kulistej:

E4 \pi r ^{2} = \frac{q}{ \epsilon _{0} \epsilon }

E= \frac{q}{4 \pi \epsilon _{0} \epsilon r ^{2} } = \frac{ \sigma }{ \epsilon _{0} \epsilon }
 
 
gdzie 4πr2 = S – pole powierzchni kuli o promieniu r, ε0 – przenikalność elektryczna próżni, ε – przenikalność dielektryczna ośrodka.

Z przedstawionych równań wynika, że im większy jest promień kuli, tym gęstość powierzchniowa ładunku jest mniejsza i tym samym natężenie pola elektrycznego również jest mniejsze.

Na rysunku przedstawiono naelektryzowane ciało, które z prawej strony ma większy promień krzywizny niż z lewej.


Widać, że z lewej strony przewodnika ładunki są ciaśniej ułożone (jest większa gęstość powierzchniowa ładunku), co powoduje pojawienie się większego natężenia pola elektrycznego.

Polecamy również:

 • Wiatr elektronowy

  Jak wynika ze wzoru  , natężenie pola elektrycznego (E) silnie zależy od promienia krzywizny (r) ciała, które to pole wytwarza. Więcej »

 • Pojemność kondensatora płaskiego

  Kondensator płaski zbudowany jest z dwóch równoległych, przewodzących płaskich płyt, zwanych okładkami kondensatora, na których zgromadzony jest identyczny co do wartości ładunek elektryczny lecz o przeciwnym znaku. W przestrzeni pomiędzy okładkami kondensatora występuje więc jednorodne pole... Więcej »

 • Pojemność kondensatora cylindrycznego

  Kondensator cylindryczny zbudowany jest z dwóch współosiowych powierzchni walcowych o promieniach r1 oraz r2 i długości L, znacznie większej od obu promieni. Więcej »

 • Pojemność kondensatora z dielektrykiem

  Wprowadzenie materiału dielektrycznego pomiędzy okładki kondensatorów wszystkich rodzajów powoduje wzrost ich pojemności. Dzieje się tak dlatego, że cząsteczki dielektryka umieszczone w obszarze pola elektrycznego kondensatora ulegają częściowemu lub całkowitemu uporządkowaniu (polaryzacji), dzięki... Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 2 + 2 =
ss
2020-09-28 20:13:47
o wow
Imię/nick
2019-01-26 20:34:47
Skomentuj tekst
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43