Szybkość średnia i szybkość chwilowa

Szybkość to jedna z podstawowych wielkości opisujących ruch informująca tempie pokonywania danej drogi. Ponieważ droga jest wielkością skalarną, to szybkość również musi być skalarem. W fizyce wyróżnia się szybkości średnią i chwilową.

Szybkość średnia jest to stosunek całkowitej drogi (s) pokonanej przez ciało do całkowitego czasu (t) trwania ruchu:

 v _{sr} = \frac{\Delt s}{\Delta t}

Im krótszy jest czas w którym została pokonana dana droga, tym szybkość jest większa lub inaczej im dłuższy odcinek drogi zostanie pokonany w danym czasie, tym szybkość jest również większa.

Szybkość chwilowa to szybkość ciała w bardzo krótkim przedziale czasu. Definiuje się ją jako granicę z ilorazu przebytej drogi do czasu przy Δt dążącym do 0 sekund.

v= \lim_{\Delta t \to0 } \frac{\Delta s}{\Delta t}

Szybkość chwilową pokazują np. prędkościomierze w samochodach.
Podstawową jednostką szybkości w układzie SI jest m/s.

Szybkość średnia i chwilowa - przykład.

Odległość pomiędzy dwoma miejscowościami wynosi 216km. Z jaką średnią szybkością (w metrach na sekundę) powinien poruszać się pociąg aby czas podróży wynosił 4 godziny? Czy szybkość chwilowa pociągu musi być zawsze równa jego szybkości średniej?

Dane:                            Szukane
Δs = 216km                    v _{sr} =?    
t = 4h

Rozwiązanie:

v _{sr} = \frac{\Delta s}{\Delta t}

v _{sr}= \frac{216km}{4h}=54 \frac{km}{h}=54 \frac{1000m}{3600s} =15 \frac{m}{s}

Szybkość chwilowa pociągu nie jest zawsze równa jego szybkości średniej, gdyż pociągi często zmieniają swoją szybkość (hamują, przyspieszają, zatrzymują się na stacjach).

Polecamy również:

 • Definicja ruchu

  Ruch to zmiana położenia ciała względem określonego układu odniesienia, którym może być dowolne inne ciało, układ ciał lub matematyczny twór jakim jest układ współrzędnych. Więcej »

 • Względność ruchu

  Ruch jest pojęciem względnym ponieważ jego opis zależy od wcześniej wybranego układu odniesienia. W różnych układach opis tego samego ruchu może wyglądać inaczej. Więcej »

 • Tor ruchu, droga i przemieszczenie

  Tor ruchu jest zbiorem wszystkich kolejnych punktów w których przebywało ciało będące w ruchu. Przykładem toru ruchu może być ślad pozostawiony przez płozy sań na śniegu lub strumień spalin wyrzucanych przez silniki lecącego samolotu. Więcej »

 • Prędkość średnia i prędkość chwilowa

  Prędkość w przeciwieństwie do szybkości jest wielkością wektorową tzn. obok wartości posiada jeszcze kierunek i zwrot. Więcej »

 • Przyspieszenie średnie i przyspieszenie chwilowe

  Przyspieszenie (a) jest wielkością wektorową, która występuje tylko w tych ruchach, w których wektor prędkości ciała ulega zmianie. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 2 =
Grzes
2021-12-17 20:11:04
Bzdury. Definiujesz prędkość, a piszesz o szybkości. To nie są te same pojęcia
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43