Ruch złożony

Jeżeli ciało uczestniczy jednocześnie w kilku ruchach względem tego samego układu odniesienia, to mówimy o tzw. ruchach złożonych. Kierunki, prędkości oraz przyspieszenia ruchów składowych zazwyczaj różnią się od siebie, więc aby opisać ruch złożony najprościej jest go rozłożyć na pojedyncze ruchy odbywające się w różnych kierunkach. Do opisu ruchu złożonego najwygodniej jest zastosować kartezjański układ współrzędnych, tak aby jego osie wyznaczały kierunki równoległe do kierunków ruchów składowych.
Przykładem ruchu złożonego może być łódka płynąca ze stałą prędkością po rzece np. w kierunku prostopadłym do nurtu (rysunek poniżej).

Rys. Monika Pilch

W tym przypadku mamy do czynienia ze złożeniem dwóch ruchów jednostajnych. Pierwszy to ruch w kierunku osi x układu współrzędnych, odbywający się z prędkością nurtu w rzece (vn). Drugi natomiast jest zgodny z kierunkiem osi y i odbywa się z prędkością własną łódki (vł). Z powyższego rysunku wynika, że wypadkowa prędkość łódki (vw) jest skierowana pod pewnym kątem ( \alpha ) do osi x. Tangens tego konta jest równy: tg \alpha = \frac{v _{l} }{v _{n} }   .


Aby znaleźć wypadkową prędkość łódki wystarczy zastosować twierdzenie Pitagorasa:

v _{w}= \sqrt{v _{p} ^{2} +v _{l} ^{2}   }
 
Innymi przykładami ruchów złożonych mogą być: spadochroniarz i wiatr, kropla deszczu spadająca po szybie jadącego samochodu, czy wreszcie rzut poziomy i rzut ukośny.
 

Polecamy również:

  • Rzut poziomy

    Rzut poziomy to ruch ciała znajdującego się na początku na pewnej wysokości (h), któremu nadano prędkość w kierunku poziomym (v0). Więcej »

  • Rzut ukośny

    Rzut ukośny to ruch ciała, któremu nadano prędkość (v0) skierowaną pod pewnym kątem () do poziomu. Jeżeli założymy, że ruch ten odbywa się bez żadnych oporów (np. ciało porusza się w próżni), to jest on przykładem ruchu złożonego z trzech rodzajów ruchów tj. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 1 =
t5657
2023-03-21 16:31:50
fajne
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43