Teleskop zwierciadlany

Teleskop astronomiczny jest przyrządem, który służy do obserwacji obiektów nocnego nieba. Teleskopy ze względu na elementy składowe układu optycznego można zasadniczo podzielić na trzy grupy. Są to:

1. Teleskopy soczewkowe (refraktory). Są to po prostu lunety przystosowane do obserwacji obiektów astronomicznych.
2. Teleskopy zwierciadlane (reflektory).
3. Teleskopy mieszane (soczewkowo-zwierciadlane), które łączą ze sobą cechy dwóch wspomnianych wcześniej rodzajów teleskopów.

Najprostszym i najbardziej popularnym teleskopem zwierciadlanym jest teleskop systemu Newtona. Zbudowany jest on z dwóch rodzajów zwierciadeł: wklęsłego, które pełni rolę obiektywu oraz płaskiego, którego zadaniem jest kierowanie promieni świetlnych na okular. Okularem w teleskopie zwierciadlanym (podobnie jak w lunecie) jest soczewka skupiająca lub układ soczewek, których zadaniem jest powiększenie obrazu uzyskanego w obiektywie (lupa).
Teleskop zwierciadlany

Rys. Monika Pilch

Na rysunku przedstawiono zasadę działania teleskopu systemu Newtona. Promienie świetlne wpadające do tubusu zostają odbite od zwierciadła wklęsłego w taki sposób, że trafiają na tzw. zwierciadło wtórne, które jest zwierciadłem płaskim ustawionym pod kątem 45° względem obiektywu. Zadaniem zwierciadła wtórnego jest skierowanie światła na okular, który dodatkowo powiększa obraz uzyskany przy pomocy zwierciadła wklęsłego.

Powiększenie teleskopu zwierciadlanego, podobnie jak powiększenie lunety można wyrazić w dobrym przybliżeniu następująco:

p= \frac{f _{ob} }{f _{ok} }
 
gdzie: fob – ogniskowa obiektywu, fok – ogniskowa okularu.

Powiększenie uzyskiwane przez teleskop nie jest cechą, która decyduje o jakości danego instrumentu. Przy obserwacjach prowadzonych z Ziemi maksymalne powiększenia jakich można używać są rzędu 200 razy, gdyż ruchy atmosfery znacznie ograniczają zdolność rozdzielczą przyrządów. Bardzo ważnym parametrem teleskopu jest jego zdolność do zbierania światła, o której decyduje średnica obiektywu teleskopu. Im większy jest obiektyw, tym ciemniejsze obiekty można przy jego pomocy zaobserwować.

Polecamy również:

 • Lupa

  Lupa jest jednym z najmniej skomplikowanych przyrządów optycznych. Zbudowana jest ona z oprawionej soczewki skupiającej o możliwie dużej zdolności skupiającej, a więc o małej ogniskowej. Więcej »

 • Luneta

  Luneta jest przyrządem optycznym, który służy do obserwacji obiektów znajdujących się w dużej odległości od obserwatora. Luneta systemu Keplera składa się z dwóch soczewek skupiających, z których jedna jest obiektywem, natomiast druga okularem. Więcej »

 • Mikroskop optyczny

  Mikroskop optyczny jest przyrządem, służącym do oglądania bardzo małych obiektów, a więc jest on przystosowany do wytwarzania znacznych powiększeń (do ok. 2000 razy). Więcej »

 • Zdolność skupiająca układów optycznych

  W przypadku, gdy elementy optyczne, takie jak soczewki czy zwierciadła, położone są stosunkowo blisko siebie, zdolność skupiająca takiego układu jest sumą zdolności skupiających poszczególnych jego elementów: Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 2 =
aaa
2020-05-12 07:36:58
dzk
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43