Soczewki

Soczewka jest bryłą wykonaną z materiału przezroczystego dla światła, która jest z co najmniej jednej strony ograniczona powierzchnią sferyczną. Soczewki ze względu na kształt dzieli się na:
1.    Dwuwypukłe, które obydwa promienie krzywizn powierzchni bocznych mają większe od zera.


R _{1} , R _{2}>0
 

2.    Płasko-wypukłe, które z jeden strony ograniczone są płaszczyzną.

R _{1} >0

R _{2} = \infty
3.    Dwuwklęsłe, mające obydwa promienie krzywizn powierzchni bocznych ujemne.

R _{1} , R _{2}<0
4.    Płasko-wklęsłe – z jeden strony ograniczone płaszczyzną.


R _{1}<0

R _{2}= \infty
 5.    Wklęsło wypukłe – jeden z promieni jest ujemny, drugi dodatni.

R _{1} }>0

R _{2}<0

Ze względu na właściwości optyczne soczewki dzieli się na skupiające i rozpraszające.
W przypadku soczewki skupiającej promienie równoległe po załamaniu w soczewce, przecinają się w miejscu zwanym ogniskiem (F).

Rys. Przejście promieni przez soczewkę skupiającą.

Soczewki rozpraszające natomiast powodują rozbieganie się wiązki równoległej tak, że po załamaniu przedłużenia promieni świetlnych przecinają się w punkcie, zwanym ogniskiem pozornym (F`).


Rys. Przejście promieni przez soczewkę rozpraszającą.

Ogniskowa soczewki, czyli odległość ogniska od jej środka, zależy od wartości promieni powierzchni bocznych oraz od współczynnika załamania światła materiału, z którego wykonana jest dana soczewka. Relacja ta ma następującą postać:

 \frac{1}{f} =\left( \frac{n _{s} }{n _{0}-1}\right) \left( \frac{1}{R _{1}}+ \frac{1}{R _{2} }  \right)

gdzie: ns – współczynnik załamania materiału soczewki, no – współczynnik załamania ośrodka, w którym umieszczona jest dana soczewka.

Odwrotność ogniskowej, która występuje w ostatnim równaniu nosi nazwę zdolności skupiającej:

Z= \frac{1}{f}

Jej jednostką jest dioptria, która jest równa odwrotności metra [1D = 1/m].

Soczewki skupiające mają dodatnią zdolność skupiającą, a więc i dodatnią ogniskową. W przypadku soczewek rozpraszających obydwie wielkości są ujemne.

Polecamy również:

  • Soczewki skupiające

    Na rysunku przedstawiono konstrukcję obrazu, jaki powstaje w soczewce skupiającej. Do jego budowy wykorzystano trzy promienie świetlne, wychodzące z jednego końca świecącego przedmiotu. Więcej »

  • Soczewki rozpraszające

    Na rysunku przedstawiono konstrukcję obrazu, powstającego w soczewce rozpraszającej. Do jego budowy wykorzystano dwa promienie świetlne, wychodzące z jednego końca świecącego przedmiotu. Więcej »

Komentarze (3)
Wynik działania 4 + 1 =
SiemaArti
2021-06-08 11:01:51
dzienki za notatke
bolubiecie
2021-03-30 09:39:43
supi
llll
2020-06-08 15:38:35
Strasznie krutko
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23