Soczewki rozpraszające

Na rysunku przedstawiono konstrukcję obrazu, powstającego w soczewce rozpraszającej. Do jego budowy wykorzystano dwa promienie świetlne, wychodzące z jednego końca świecącego przedmiotu.


Promień pierwszy, który biegnie równolegle do osi optycznej, po załamaniu w soczewce rozprasza się w taki sposób, że jego przedłużenie przechodzi przez ognisko pozorne.
Promień drugi, który pada na środek soczewki nie zmienia swojego kierunku.
W miejscu przecięcia się przedłużenia promienia pierwszego z promieniem drugim powstaje prosty, pomniejszony obraz przedmiotu.
Zależność pomiędzy odległością przedmiotu od soczewki (x), a odległością obrazu tego przedmiotu (y) jest ściśle powiązana z ogniskową soczewki (f). Tak jak w przypadku soczewki skupiającej, te trzy wielkości wiąże ze sobą relacja:

 \frac{1}{f} = \frac{1}{x} 
+ \frac{1}{y}

Należy pamiętać, że w przypadku soczewek rozpraszających ogniskowa i zdolność skupiająca są ujemne, co powoduje powstawanie obrazów pozornych. Obrazy te położone są zawsze po tej samej stronie soczewki co przedmiot, a więc odległość y jest zawsze mniejsza od zera.

Powiększenie obrazu (p), uzyskanego przy pomocy soczewki, definiuje się jako stosunek jego wysokości (H) do wysokości przedmiotu (h) lub stosunek odległości obrazu do odległości przedmiotu od soczewki, więc:

p= \frac{H}{h} = \frac{|y|}{x}

Soczewki rozpraszające – przykład.

Znajdź powiększenie obrazu uzyskanego przy pomocy soczewki o zdolności skupiającej równej -2D w przypadku, gdy przedmiot został umieszczony w odległości 0,02m od tej soczewki.

Dane:                                            Szukane:
Z = -2D                                            p = ?
x = 0,02m
  
Rozwiązanie:

p=   \frac{|y|}{x}

Z = \frac{1}{x} 
+ \frac{1}{y}  \Rightarrow y= \frac{x}{Zx-1}

p=\left| \frac{x}{Z-1} \right|  \cdot  \frac{1}{x} =\left| \frac{0,02m}{-2D \cdot 0,02m-1} \right|  \cdot \frac{1}{0,02m} =0,96

Polecamy również:

  • Soczewki skupiające

    Na rysunku przedstawiono konstrukcję obrazu, jaki powstaje w soczewce skupiającej. Do jego budowy wykorzystano trzy promienie świetlne, wychodzące z jednego końca świecącego przedmiotu. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 4 =
Ostatnio komentowane
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04
doobry artykuł
Jan Marcalik • 2021-10-15 16:22:46
XD
Xd • 2021-10-15 13:34:06
Es
Olek • 2021-10-15 13:30:44