Charakterystyka Forum Augusta

Scharakteryzuj Forum Augusta.

 

Liceum Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
28.02.2020 00:02

Budowa Forum Augusta została ukończona w 2 roku przed Chrystusem. Znajdowało się ono na północny wschód od Forum Cezara. Jego powierzchnia wynosiła 110 na 85 metrów (0,935 ha). Najważniejszym budynkiem usytuowanym na forum była Świątynia Marsa Mściciela (łac. Mars Ultor), która miała przypominać o zemście za śmierć Gajusza Juliusza Cezara, dokonanej przez Oktawiana na Kasjuszu i Brutusie podczas bitwy pod Filippi w 42 roku p.n.e. Obiekt ten znajdował się na jednym z krótszych boków placu. Była to świątynia typu italskiego, otoczona z trzech stron kolumnadą. W jej wnętrzu, obok posągów Marsa i Wenus, został umieszczony posąg Boskiego Juliusza. Zgodnie z zaleceniem Augusta, świątynia Marsa Mściciela pełniła trzy następujące funkcje:

1. odbywały się w niej obrady senatu dotyczące wojen i triumfów zwycięskich wodzów,

2. stamtąd wyruszali w drogę namiestnicy mający objąć władzę w prowincji,

3. zwycięscy wodzowie składali w niej swoje odznaki triumfalne.

W świątyni August złożył odzyskane przez niego na drodze dyplomatycznej orły legionowe, które Krassus utracił w 53 roku p.n.e. na wojnie z Partami. Odzyskanie najważniejszych znaków rzymskiej armii miało bardzo istotne znaczenie propagandowe, ponieważ ich utrata była uważana za upokorzenie.

Wzdłuż dłuższych boków placu zostały wzniesione portyki, za którymi mieściły się dwa hemicykle - zadaszone pomieszczenia w kształcie półokręgu. Znajdowały się w nich rzeźby przedstawiające wybitne postacie z dziejów Rzymu: m.in. Eneasza, Romulusa, Aulusa Postumiusza, Appiusza Klaudiusza Ślepego (budowniczego Via Appia), Gajusza Mariusza, Sulli oraz Cezara. 

Podobnie jak na Forum Iulium, na Forum Augusta zgromadzono wiele dzieł sztuki. Spośród nich wyróżniały się te związane z postacią Aleksandra Wielkiego: obrazy nadwornego malarza Aleksandra - Apellesa - które przedstawiały między innymi Dioskurów (braci Kastora i Polluksa - postaci z mitologii greckiej), występujących razem z Aleksandrem oraz boginią zwycięstwa (Nike). Na Forum Augusta znajdowały się również dwa obrazy przedstawiające Aleksandra Wielkiego, do czasu, kiedy cesarz Klaudiusz zdecydował się na zamianę wizerunku twarzy Aleksandra na podobiznę oblicza Augusta. Innym ważnym obiektem, jaki znalazł się na forum, była podarowana princepsowi przez senat kwadryga wykonana z brązu, na której widniał napis „Ojciec Ojczyzny” (Pater Patriae).

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza