Mikroskop optyczny

Mikroskop optyczny jest przyrządem, służącym do oglądania bardzo małych obiektów, a więc jest on przystosowany do wytwarzania znacznych powiększeń (do ok. 2000 razy). Zbudowany jest on z trzech podstawowych elementów tj.: układu oświetlającego oglądany przedmiot, obiektywu i okularu. Elementem oświetlającym obserwowany obiekt może być zwierciadło lub dowolne źródło światła np. żarówka. Obiektyw i okularsoczewkami skupiającymi lub częściej układami soczewek o dodatniej całkowitej zdolności skupiającej.

Na rysunku przedstawiono konstrukcję obrazu powstającego w mikroskopie. Wiązka promieni, przechodząca przez obiektyw, tworzy odwrócony, rzeczywisty i powiększony (do ok. 100 razy) obraz badanego przedmiotu. Następnie obraz ten jest oglądany przez okular, pełniący rolę lupy, która go dodatkowo powiększa do około 20 razy.
Przybliżone powiększenie mikroskopu optycznego można obliczyć ze wzoru:

 p= \frac{lD}{f _{ob} \cdot f _{ok} }

gdzie: l – długość tubusu mikroskopu, D ≈ 25 cm – odległość dobrego widzenia, fob – ogniskowa obiektywu, fok – ogniskowa okularu.

Maksymalne powiększenie uzyskiwane przez mikroskop optyczny jest ograniczone poprzez zjawisko dyfrakcji światła, które przy dużych powiększeniach znacznie zmniejsza zdolność rozdzielczą przyrządu. W celu uzyskania powiększeń większych od 2000 razy należy posłużyć się mikroskopem elektronowym, który działa w oparciu o prawa fizyki kwantowej.

Mikroskop optyczny – przykład.

Mikroskop optyczny, którego długość tubusu wynosi 30cm, ma obiektyw o zdolności skupiającej 100 dioptrii oraz okular o ogniskowej 2 cm. Ile wynosi przybliżone powiększenie uzyskiwane przy pomocy tego instrumentu?

Dane:                                        Szukane:
l = 30cm = 0,3m                                p = ?
Zob = 100D
fok = 2cm = 0,02m
D = 0,25m – odległość dobrego widzenia

Rozwiązanie:

p= \frac{lD}{f _{ob} \cdot f _{ok} }
 
Ponieważ f _{ob} = \frac{1}{Z _{ob} }   , to:

p= \frac{lDZ _{ob} }{ f _{ok} } = \frac{0,3m \cdot 0,25m \cdot 100 \frac{1}{m} }{0,02m} =375

Polecamy również:

 • Lupa

  Lupa jest jednym z najmniej skomplikowanych przyrządów optycznych. Zbudowana jest ona z oprawionej soczewki skupiającej o możliwie dużej zdolności skupiającej, a więc o małej ogniskowej. Więcej »

 • Luneta

  Luneta jest przyrządem optycznym, który służy do obserwacji obiektów znajdujących się w dużej odległości od obserwatora. Luneta systemu Keplera składa się z dwóch soczewek skupiających, z których jedna jest obiektywem, natomiast druga okularem. Więcej »

 • Teleskop zwierciadlany

  Teleskop astronomiczny jest przyrządem, który służy do obserwacji obiektów nocnego nieba. Teleskopy ze względu na elementy składowe układu optycznego można zasadniczo podzielić na trzy grupy. Więcej »

 • Zdolność skupiająca układów optycznych

  W przypadku, gdy elementy optyczne, takie jak soczewki czy zwierciadła, położone są stosunkowo blisko siebie, zdolność skupiająca takiego układu jest sumą zdolności skupiających poszczególnych jego elementów: Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 5 =
ziutkaaaaaa
2015-05-08 17:53:58
Pomocny tekst do zrobienia referatu. :)
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42