Obliczanie przyrostu rzeczywistego

Oblicz wskaźnik Przyrostu Rzeczywistego na 1000 mieszkańców dla województwa mazowieckiego w roku 2018, korzystając z danych zamieszczonych poniżej.

 

Napływ ludności w ruchu wewnętrznym:  90 678

Odpływ ludności w ruchu wewnętrznym: 75 992

Napływ ludności w ruchu zagranicznym (imigracja): 2 455

Odpływ ludności w ruchu zagranicznym (emigracja): 439

Liczba zgonów ogółem: 58 725

Liczba urodzeń żywych: 60 485

Liczba ludności: 5 403 412

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

Studia Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
03.03.2020 17:45

Przyrost rzeczywisty obrazuje rzeczywistą zmianę liczby mieszkańców danego obszaru, uwzględniając wszelkie możliwe zdarzenia, wynikające z ruchu ludności – obejmują one: część ruchu naturalnego (urodzenia i zgony), co przekłada się na wskaźnik przyrostu naturalnego oraz ruch migracyjny (emigracja i imigracja), co przekłada się na wskaźnik salda migracji.

 

PRZYROST RZECZYWISTY = PRZYROST NATURALNY + OGÓLNE SALDO MIGRACJI

 

Chcąc obliczyć przyrost rzeczywisty na 1000 mieszkańców dla województwa mazowieckiego, musimy wykonać następujące działanie:

 

Przyrost Naturalny [PN] = ((liczba urodzeń żywych – liczba zgonów)/liczba ludności)*1000

PN = ((60 485 – 58 725)/5 403 412)*1000 = 0,3

 

Ogólne Saldo Migracji [OSM] = ((napływ ludności w ruchu wewnętrznym – odpływ ludności w ruchu wewnętrznym) + (imigracja – emigracja)/ liczba ludności)*1000

OSM = ((90 678 – 75 992) + (2 455 – 439)/5 403 412)*1000 = ((14 686 + 2016)/5 403 412)*1000 = (16 702/5 403 412)*1000 = 3,09


Przyrost rzeczywisty = 0,3 + 3,09 = 3,39


Odpowiedź: Wskaźnik przyrostu rzeczywistego na 1000 mieszkańców dla województwa mazowieckiego w roku 2018 wyniósł 3,39.

Dzięki! 10
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (1)
Nikt
2021-12-16 18:47:12
W grudniu 2009 roku w Polsce mieszkało 38207032 osoby. W 2010 urodzilo sie 520660 osób , a zmarło 394700 osób. Do naszego kraju przyjechalo 14 700 osób a wyjechało 30100 osób. Na podstawie danych oblicz współczynnik przyrostu rzeczywistego
Dzięki! 20
Odpowiedz

Rozwiąż również: