Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

Przyspieszenie średnie i przyspieszenie chwilowe

Ostatnio komentowane
No elo
Elo • 2019-10-16 18:14:00
nie fajne
wertyuiop[] • 2019-10-16 16:41:14
Podobno pan Erwin oprócz żony miał wiele związków nieformalnych z innymi kobietami. R...
Marcin • 2019-10-16 12:12:31
Podobno Alessandro Volta był bardzo pobożny. Codziennie uczęszczał na Mszę Świętą...
Marcin • 2019-10-16 12:06:53
Za to bombardowanie zakładów chemicznych w czasie agresji NATO na Serbię w 1999r. jest ...
Marcin • 2019-10-16 11:38:26
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Przyspieszenie (a) jest wielkością wektorową, która występuje tylko w tych ruchach, w których wektor prędkości ciała ulega zmianie.

Przyspieszenie średnie definiuje się w ten sposób, że jest to stosunek przyrostu prędkości (v) ciała do czasu (t), w którym ta prędkość ulegała zmianie:

 \vec{a} = \frac{\Delta \vec{v} }{\Delta t}

Jednostką przyspieszenia w układzie SI jest  \frac{m}{s ^{2} } .

Na przykład jeżeli ciało porusza się  z przyspieszeniem równym 10 \frac{m}{s ^{2} } , oznacza to, że w każdej sekundzie ruchu zwiększa swoją prędkość o 10 \frac{m}{s}   .

Przyspieszenie chwilowe to przyspieszenie ciała w bardzo krótkim przedziale czasu. Definiuje się je jako granicę z ilorazu zmiany prędkości ciała do czasu przy Δt dążącym do 0 sekund.

Gdy ciało przyspiesza to przyrost jego prędkości jest dodatni, więc także przyspieszenie jest większe od 0. W tym przypadku zwrot wektora przyspieszenia jest zgodny ze zwrotem kierunku ruchu.
Gdy ciało natomiast zwalnia to zmiana jego prędkości jest ujemna, co powoduje, że również przyspieszenie jest ujemne, co z kolei powoduje, że zwrot wektora przyspieszenia jest przeciwny do zwrotu kierunku ruchu.

Przyspieszenie średnie i chwilowe - przykład.

Sportowy samochód jest w stanie poruszać się ze średnim przyspieszeniem równym 4,6 \frac{m}{s ^{2} } . Po jakim czasie ruszając z miejsca osiągnie on prędkość 100km/h?

Dane:                                                                                     Szukane:

a=4,6 \frac{m}{s ^{2} } 


                                                                                      \Delta t=?

v _{k} =100 \frac{km}{h} =100 \frac{1000m}{3600s} \approx 27,8

v=0 \frac{m}{s}

Rozwiązanie:

Skoro a= \frac{\Delta v}{\Delta t} to \Delta t= \frac{\Delta v}{a} = \frac{v _{k}-v _{0} }{a} = \frac{v _{k} }{a}

\Delta t= \frac{27,8 \frac{m }{s} }{4,6 \frac{m}{s ^{2} } } \approx 6s

Polecamy również:

 • Definicja ruchu

  Ruch to zmiana położenia ciała względem określonego układu odniesienia, którym może być dowolne inne ciało, układ ciał lub matematyczny twór jakim jest układ współrzędnych. Więcej »

 • Względność ruchu

  Ruch jest pojęciem względnym ponieważ jego opis zależy od wcześniej wybranego układu odniesienia. W różnych układach opis tego samego ruchu może wyglądać inaczej. Więcej »

 • Tor ruchu, droga i przemieszczenie

  Tor ruchu jest zbiorem wszystkich kolejnych punktów w których przebywało ciało będące w ruchu. Przykładem toru ruchu może być ślad pozostawiony przez płozy sań na śniegu lub strumień spalin wyrzucanych przez silniki lecącego samolotu. Więcej »

 • Szybkość średnia i szybkość chwilowa

  Szybkość to jedna z podstawowych wielkości opisujących ruch informująca tempie pokonywania danej drogi. Ponieważ droga jest wielkością skalarną, to szybkość również musi być skalarem. W fizyce wyróżnia się szybkości średnią i chwilową. Więcej »

 • Prędkość średnia i prędkość chwilowa

  Prędkość w przeciwieństwie do szybkości jest wielkością wektorową tzn. obok wartości posiada jeszcze kierunek i zwrot. Więcej »

Komentarze (0)
3 + 5 =