Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Przyspieszenie średnie i przyspieszenie chwilowe

Przyspieszenie (a) jest wielkością wektorową, która występuje tylko w tych ruchach, w których wektor prędkości ciała ulega zmianie.

Przyspieszenie średnie definiuje się w ten sposób, że jest to stosunek przyrostu prędkości (v) ciała do czasu (t), w którym ta prędkość ulegała zmianie:

 \vec{a} = \frac{\Delta \vec{v} }{\Delta t}

Jednostką przyspieszenia w układzie SI jest  \frac{m}{s ^{2} } .

Na przykład jeżeli ciało porusza się  z przyspieszeniem równym 10 \frac{m}{s ^{2} } , oznacza to, że w każdej sekundzie ruchu zwiększa swoją prędkość o 10 \frac{m}{s}   .

Przyspieszenie chwilowe to przyspieszenie ciała w bardzo krótkim przedziale czasu. Definiuje się je jako granicę z ilorazu zmiany prędkości ciała do czasu przy Δt dążącym do 0 sekund.

Gdy ciało przyspiesza to przyrost jego prędkości jest dodatni, więc także przyspieszenie jest większe od 0. W tym przypadku zwrot wektora przyspieszenia jest zgodny ze zwrotem kierunku ruchu.
Gdy ciało natomiast zwalnia to zmiana jego prędkości jest ujemna, co powoduje, że również przyspieszenie jest ujemne, co z kolei powoduje, że zwrot wektora przyspieszenia jest przeciwny do zwrotu kierunku ruchu.

Przyspieszenie średnie i chwilowe - przykład.

Sportowy samochód jest w stanie poruszać się ze średnim przyspieszeniem równym 4,6 \frac{m}{s ^{2} } . Po jakim czasie ruszając z miejsca osiągnie on prędkość 100km/h?

Dane:                                                                                     Szukane:

a=4,6 \frac{m}{s ^{2} } 


                                                                                      \Delta t=?

v _{k} =100 \frac{km}{h} =100 \frac{1000m}{3600s} \approx 27,8

v=0 \frac{m}{s}

Rozwiązanie:

Skoro a= \frac{\Delta v}{\Delta t} to \Delta t= \frac{\Delta v}{a} = \frac{v _{k}-v _{0} }{a} = \frac{v _{k} }{a}

\Delta t= \frac{27,8 \frac{m }{s} }{4,6 \frac{m}{s ^{2} } } \approx 6s

Zobacz również

 • Definicja ruchu

  Ruch to zmiana położenia ciała względem określonego układu odniesienia, którym może być dowolne inne ciało, układ ciał lub matematyczny twór jakim jest układ współrzędnych.

  Więcej
 • Względność ruchu

  Ruch jest pojęciem względnym ponieważ jego opis zależy od wcześniej wybranego układu odniesienia. W różnych układach opis tego samego ruchu może wyglądać inaczej.

  Więcej
 • Tor ruchu, droga i przemieszczenie

  Tor ruchu jest zbiorem wszystkich kolejnych punktów w których przebywało ciało będące w ruchu. Przykładem toru ruchu może być ślad pozostawiony przez płozy sań na śniegu lub strumień spalin wyrzucanych przez silniki lecącego samolotu.

  Więcej
 • Szybkość średnia i szybkość chwilowa

  Szybkość to jedna z podstawowych wielkości opisujących ruch informująca tempie pokonywania danej drogi. Ponieważ droga jest wielkością skalarną, to szybkość również musi być skalarem. W fizyce wyróżnia się szybkości średnią i chwilową.

  Więcej
 • Prędkość średnia i prędkość chwilowa

  Prędkość w przeciwieństwie do szybkości jest wielkością wektorową tzn. obok wartości posiada jeszcze kierunek i zwrot.

  Więcej

Losowe zadania

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
Pomylono kąty
dsf • 2020-06-22 16:11:37
wow
Kasia • 2020-06-17 11:55:30
jezu ale trudne
iwo • 2020-06-16 18:19:06
dzieki
halinka • 2020-06-15 11:00:28
Rzym podbity przez barbarzyńców powoli całkowicie zamierał. Styl romański jest uprosz...
Badacz wlotów i upadków cywilizacji • 2020-06-11 21:16:11