Wektor prędkości

Wektor prędkości  \vec{v} informuje w którą stronę porusza się ciało. Jeżeli ruch odbywa się zgodnie ze zwrotem osi liczbowej to wektor prędkości jest dodatni. Jeżeli ruch odbywa się w przeciwną stronę to wektor prędkości jest ujemny.

Prędkość średnia

Prędkość średnia ciała  \Delta  \vec{v _{sr} } jest to iloraz przemieszczenia ciała i czasu, w którym to przemieszczenie nastąpiło:

 \Delta  \vec{v _{sr} } = \frac{ \Delta  \vec{r} }{ \Delta t}

gdzie

-  \Delta  \vec{r} - wektor całkowitego przemieszczenia ciała,

-  \Delta t - czas, w którym nastąpiło przemieszczenie.

Prędkość chwilowa

Prędkość chwilowa ciała  \Delta  \vec{v _{ch} } jest to iloraz całkowitego przemieszczenia ciała i czasu, w którym to przemieszczenie nastąpiło, zakładając jak najkrótszy przedział czasowy:

 \Delta  \vec{v _{ch} } = \frac{ \Delta  \vec{r} }{ \Delta t} , \ t \rightarrow 0

gdzie

-  \Delta  \vec{r} - wektor całkowitego przemieszczenia ciała,

-  \Delta t - czas, w którym nastąpiło przemieszczenie (zakładając jak najkrótszy przedział czasowy).

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
Ostatnio komentowane
fajne
• 2023-03-21 16:31:50
Jest git
• 2023-03-20 19:38:41
Nie ma grubszymi literami ,,Karolingowie''
• 2023-03-16 18:04:17
dzieki
• 2023-03-11 17:13:45
Tekst przydatny, przejrzysty
• 2023-03-10 18:20:17