Praca - definicja

Praca jest wykonywana wówczas, gdy na ciało działa siła (F), która powoduje jego przemieszczenie (r) w kierunku innym niż prostopadły do działającej siły.
Z definicji praca jest iloczynem skalarnym siły i przemieszczenia.

W= \vec{F} \cdot \vec{r}

Jednostką pracy jest dżul, który jest równy:

[1J=1N \cdot m]

Ponieważ niuton to [1N=kg \frac{m}{s ^{2} }] , więc dżula można wyrazić następująco:

[1J=1kg= \frac{m ^{2} }{s ^{2} } ]

Aby iloczyn skalarny zastąpić zwykłym iloczynem wartości wektorów siły i przemieszczenia należy pomnożyć dodatkowo przez cosinus kąta ( \alpha ) pomiędzy nimi:

W=F \cdot r \cdot cos \alpha

Ponieważ cos 0° = 1, a cos 180° = - 1, to praca wykonana przez siłę równoległą do przemieszczenia osiąga wartość maksymalną.

W przypadku gdy siła i przemieszczenie ciała tworzą kąt prosty praca nie jest wykonywana, gdyż cos 90° = 0.

Praca - definicja - przykład 1.

Czy sztangista, trzymając sztangę ponad swoją głową, wykonuje pracę w sensie fizycznym?

Rozwiązanie:
Sztangista z pewnością się męczy, ale nie wykonuje pracy, ponieważ sztanga się nie przemieszcza.

Praca - definicja - przykład 2.

Jaś wyciągając wiadro ze studni o głębokości 10m działał stałą siłą 60N. Jak wielką pracę wykonał?

Dane:                                        Szukane:
r = 10m                                    W = ?
F = 60N

Rozwiązanie:
Ponieważ kąt pomiędzy wektorami siły i przemieszczenia jest w tym przypadku równy 0°, to praca wykonana w tym przypadku będzie po prostu równa:

W=F \cdot r=60N \cdot 10m=600J

Praca - definicja - przykład 3.

Na rysunku przedstawiono chłopca ciągnącego sanki. Oblicz pracę jaką wykona chłopiec działając siłą 100N skierowaną pod kątem 60° do poziomu. Całkowite przemieszczenie sanek wynosi 200m.

Rys. Monika Pilch

Dane:                                        Szukane:
F = 100N                                    W = ?
r = 200m    
α = 60°

Rozwiązanie:

W=F \cdot r \cdot cos \alpha =100N \cdot 200m \cdot \frac{1}{2} =10000J
 
Zwróćmy uwagę, że wyrażenie F \cdot cos \alpha jest składową siły F w kierunku równoległym do wektora przemieszczenia.

Polecamy również:

 • Definicja mocy

  Moc (P) jest skalarną wielkością fizyczną, która informuje o szybkości wykonywania danej pracy. Im szybciej zostanie wykonana dana praca, tym większa będzie moc. Więcej »

 • Energia mechaniczna - definicja

  Energia jest miarą zdolności ciała do wykonania danej pracy. Energia mechaniczna to energia związana z ruchem i położeniem danego obiektu względem dowolnie wybranego układu odniesienia. Więcej »

 • Zasada zachowania energii

  Zasada zachowania energii mechanicznej to jedna z najważniejszych zasad w fizyce. Mówi ona, że w przypadku układu ciał na który nie działają, żadne siły zewnętrzne oraz Więcej »

Komentarze (5)
Wynik działania 3 + 3 =
M.
2022-02-01 09:36:33
Błąd przy „dżula można wyrazić przez”. Proszę poprawić bo szkoda by słabsze dzieciaki się pogubiły…
Erwin14
2019-07-01 14:14:28
Wkradł się drobny błąd. W akapicie zaczynającym się "Ponieważ niuton to... " powinno być [1J = 1kg*m^2/s^s]
ADMIN
2016-04-11 12:36:46
@Maruś, dziękujemy za zwrócenie uwagi, błąd poprawiony.
Maruś
2016-04-07 09:51:16
W zadaniu 3 na pracę jest błąd. 100 x 200 x 0,5 to po mojemu jest 10,000 a nie 1000.
Kacperek
2016-02-29 20:22:54
To jest definicja dla klas 1 gim?????
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42