Prędkość średnia i prędkość chwilowa

Prędkość w przeciwieństwie do szybkości jest wielkością wektorową tzn. obok wartości posiada jeszcze kierunek i zwrot.

Prędkość średnia to iloraz wektora całkowitego przemieszczenia (r) do czasu (t) w którym to przemieszczenie nastąpiło:

 \vec{v _{} } _{sr} = \frac{\Delta \vec{r} }{\Delta t}

Prędkość chwilowa to prędkość ciała w bardzo krótkim przedziale czasu. Definiuje się ją jako granicę z ilorazu przemieszczenia do czasu przy Δt dążącym do 0 sekund.

 \vec{v} = \lim_{ \Delta t\to0 } \frac{\Delta \vec{r} }{\Delta t}

W ruchach prostoliniowych (tj. takich w których torem jest linia prosta) przemieszczenie jest co do wartości równe przebytej drodze, stąd w tym przypadku wartość wektora prędkości średniej będzie równa średniej szybkości ciała.

W ruchach krzywoliniowych przemieszczenie nie jest równe przebytej drodze stąd wartości szybkość i prędkości średniej będą różne.
W przypadku gdy \Delta t \rightarrow 0 długość przebytej drogi jest w przybliżeniu równa wartości wektora przemieszczenia stąd w tym przypadku wartość chwilowej prędkości będzie równa wartości chwilowej szybkości.

Prędkość średnia - przykład 1.

W biegu na 100m pewien sportowiec uzyskał czas równy 10s. Ile wynosiła jego średnia prędkość w kilometrach na godzinę?

Rozwiązanie:
Ponieważ w biegu na sto metrów torem ruchu jest linia prosta to przemieszczenie sportowca jest równe co do wartości drodze przebytej przez niego, stąd:


v= \frac{100m}{10s} =10 \frac{m}{s} =10 \frac{0,001km}{ \frac{1}{3600}h } =36 \frac{km}{h}

Prędkość średnia - przykład 2.

W biegu na 400m sportowcy wykonują jedno pełne okrążenie wokół stadionu. Ile wynosi ich średnia prędkość na tym dystansie?

Rozwiązanie:
Ponieważ sportowcy wykonują jedno pełne okrążenie to ich wypadkowe przemieszczenie na tym dystansie (Δr) jest równe 0, wiec ich prędkość średnia również musi być równa zero.

Polecamy również:

 • Definicja ruchu

  Ruch to zmiana położenia ciała względem określonego układu odniesienia, którym może być dowolne inne ciało, układ ciał lub matematyczny twór jakim jest układ współrzędnych. Więcej »

 • Względność ruchu

  Ruch jest pojęciem względnym ponieważ jego opis zależy od wcześniej wybranego układu odniesienia. W różnych układach opis tego samego ruchu może wyglądać inaczej. Więcej »

 • Tor ruchu, droga i przemieszczenie

  Tor ruchu jest zbiorem wszystkich kolejnych punktów w których przebywało ciało będące w ruchu. Przykładem toru ruchu może być ślad pozostawiony przez płozy sań na śniegu lub strumień spalin wyrzucanych przez silniki lecącego samolotu. Więcej »

 • Szybkość średnia i szybkość chwilowa

  Szybkość to jedna z podstawowych wielkości opisujących ruch informująca tempie pokonywania danej drogi. Ponieważ droga jest wielkością skalarną, to szybkość również musi być skalarem. W fizyce wyróżnia się szybkości średnią i chwilową. Więcej »

 • Przyspieszenie średnie i przyspieszenie chwilowe

  Przyspieszenie (a) jest wielkością wektorową, która występuje tylko w tych ruchach, w których wektor prędkości ciała ulega zmianie. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24
Bardzo przydatne!
• 2024-03-24 16:49:06