Określ czy dojdzie do wytrącenia osadu

Przeprowadzono doświadczenie, w którym zmieszano 10 cm3 wodnego roztworu azotanu(V) potasu o stężeniu 0,02 mol/dm3 oraz wodny roztwór chlorku sodu o identycznym stężeniu i objętości. Oblicz iloczyn stężeń jonów srebra i chlorków w roztworze po zmieszaniu obu roztworów i odpowiedz, czy w tych warunkach wytrącił się osad chlorku srebra, wiedząc że KsoAgCl = 1,56×10-10. Następnie porównaj wynik z Kso dla CaCO3  równym 4,5×10-9 i odpowiedz, która sól jest lepiej rozpuszczalna.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.03.2020 22:47

Zapisanie równania dysocjacji chlorku srebra:

AgCl → Ag+ + Cl-

 

Obliczenie stężenia jonów w roztworze:

nAg+ = 0,01×0,02 = 0,0002 mola

nCl- = 0,01×0,02 = 0,0002 mola

cAg+ = cCl- = 0,0002/0,02 = 0,01 mol/dm3

Zapisanie równania i obliczenie iloczynu rozpuszczalności soli:

Kso = [Ag+][Cl-] = 0,012 = 10-4

10-4 mol/dm3 > 1,56×10-10

 

Odpowiedź: W podanych warunkach nastąpi wytrącenie osadu chlorku srebra, ponieważ stężenia jonów są większe od iloczynu rozpuszczalności soli. Porównując wartości Kso można stwierdzić, że lepiej rozpuszczalny jest CaCO3.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza