Oblicz stężenie molowe PbNO3 po zmieszaniu z roztworem siarczanu(VI) sodu

Oblicz stężenie molowe azotanu(V) ołowiu(II) w 200 cm3 roztworu o stężeniu 0,8 mol/dm3 po dodaniu 80 cm3 roztworu Na2SO4 o stężeniu 1,2 mol/dm3. Wynik podaj z dokładnością do 2. miejsca po przecinku.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.03.2020 21:29

Odczytanie rozpuszczalności soli w tablicach i zapisanie równania reakcji zachodzącej w roztworze wodnym:

Pb(NO3)2 + Na2SO4 →  ↓PbSO4 + 2NaNO3

 

Obliczenie liczby moli Pb(NO3)2 oraz Na2SO4:

nPb(NO3)2 = c×V = 0,8×0,2 = 0,16 moli

nNa2SO4 = c×V = 1,2×0,08 = 0,096 moli

 

Obliczenie ilości azotanu(V) ołowiu(II) po reakcji z siarczanem(VI) sodu:

nPb(NO3)2 – nNa2SO4 = 0,16 – 0,096 = 0,064 mola Pb(NO3)2

 

Obliczenie stężenia Pb(NO3)2 po zmieszaniu roztworów:

cPb(NO3)2  = n/V

cPb(NO3)2  = 0,064/0,2+0,08 = 0,23 mol/dm3.

 

Odpowiedź: Stężenie azotanu(V) ołowiu(II) po dodaniu roztworu Na2SO4 wynosi 0,23 mol/dm3.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza