Zaproponuj jeden odczynnik, którym usuniesz zanieczyszczenia z wody

W próbce wody stwierdzono obecność zanieczyszczeń w postaci jonów Pb2+, Zn2+ oraz Ba2+. Zaproponuj i zapisz wzór 1 odczynnika którym można strącić zanieczyszczenia w postaci osadu, a następnie zapisz ogólne równanie reakcji strącania tych jonów w postaci skróconej jonowej.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.03.2020 21:16

Po zapoznaniu się z tablicą rozpuszczalności można stwierdzić, że zarówno jony fosforanowe(V) jak i węglanowe(IV) są zdolne do wytrącenia wszystkich 3 jonów w postaci nierozpuszczalnego osadu.

Wybrany odczynnik: Na3PO4 (lub Na2CO3)

Me2+ + PO43- → Me3(PO4)2

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza