Zaproponuj metodę wytrącenia jonów manganu(II)

Korzystając z tablic chemicznych zaproponuj metodę usunięcia jonów Mn2+ z roztworu, w którym znajdują się również kationy Mg2+ oraz Ba2+. Zapisz wzór chemiczny odczynnika który zostanie użyty i uzasadnij swój wybór, następnie zapisz reakcję w formie jonowej skróconej.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.03.2020 21:18

Wybrany odczynnik: Na2S

Uzasadnienie: Po dodaniu jonów S2- nastąpi wytrącenie nierozpuszczalnego osadu siarczku manganu(II), jednocześnie obecne kationy magnezu i baru nie wejdą w reakcję.

Mn2+ + S2- → ↓MnS

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza