Pochodzenie nazw „taboryci”, „utrakwiści” i „kalikstyni”

 Napisz, skąd pochodzą nazwy dwóch głównych odłamów hustyzymu – taborytów oraz utrakwistów (kalikstynów).

Liceum Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
17.10.2020 14:14

Kilka lat po śmierci Jana Husa ruch husycki podzielił się na dwa odłamy: radykalnych taborytów oraz umiarkowanych utrakwistów (kalikstyni). Nazwa „taboryci” pochodzi od miasta Tabor w Czechach, które było ich głównym ośrodkiem. Określenie „utrakwiści” wzięło się od łacińskiego  sformułowania sub utraque specie („pod obiema postaciami”), dlatego że utrakwiści byli zwolennikami przyjmowania przez świeckich komunii pod dwiema postaciami – chleba i wina. Utrakwistów nazywano również kalikstynami. Miano to pochodzi od łacińskiego słowa calix oznaczającego kielich – symbol komunii pod dwiema postaciami.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza