Fotosynteza

Wytłumacz na czym polega fotosynteza oraz zapisz równanie reakcji chemicznej przedstawiające ten proces.

Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
01.04.2020 12:41

Fotosynteza to sposób odżywiania się organizmów samożywnych. Występuje u roślin, w komórkach zawierających chloroplasty z chlorofilem, czyli w zielonych częściach rośliny. Do tego, aby fotosynteza mogła zachodzić niezbędne jest światło. Proces ten polega na wytwarzaniu związków organicznych z materii nieorganicznej. Wykorzystywany jest dwutlenek węgla oraz woda, które są pobierane ze środowiska i przy udziale energii świetlnej produkowany jest cukier - glukoza, który jest pokarmem dla organizmów samożywnych oraz jako produkt uboczny produkowany jest tlen. 

Równanie reakcji:

dwutlenek węgla + woda — światło —> glukoza + tlen

6 CO
2 + 6 H2O — światło —> C6H12O6 + 6 O2


Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza