Średnia arytmetyczna

 Zosia otrzymała z czterech testów następujące oceny: 3, 6, 4, 6. Jaką ocenę powinna otrzymać z kolejnego testu, aby jej średnia ocen była równa 5?

Szkoła Podstawowa Matematyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Weronika Ekspert eSzkola.pl
04.08.2022 08:36

Chcemy, aby średnia ocen Zosi wynosiła 5. Przy czym nie znamy jednej oceny, oznaczmy ją jako x. Wówczas średnią liczylibyśmy w następujący sposób:

\frac{3+6+4+6+x}{5} = 5

Przekształćmy to równanie, aby wyliczyć wartość x:

\frac{19+x}{5}=5 / \cdot 5

19+x=25 / -19

x = 6

Odp.: Zosia powinna otrzymać ocenę 6, aby mieć wymarzoną średnią.

Dzięki! 2
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza