Mnożenie i dzielenie ułamków przez 10, 100, 1000...

Oblicz:

a) 0,005 · 1000

b) 344 · 10

c) 898,9476 : 100

d) 1,999 : 10

e) 4532 : 1000

Szkoła Podstawowa Matematyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Weronika Ekspert eSzkola.pl
04.06.2020 17:34

Chcąc przemnożyć liczbę przez wielokrotności liczby 10, zwiększamy tę liczbę. Zatem "przesuwamy" przecinek w prawo o tyle miejsc, ile zer ma dana wielokrotność liczby 10.

a) 0,005 · 1000

   Liczba 1000 ma 3 zera, zatem mnożąc dowolną liczbę przez 1000, przesuwamy jej  przecinek o 3 miejsca w prawo, tzn.:

   0,005 · 1000 = 5

b) 344 · 10

    Liczba 10 ma tylko jedno zero, stąd przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo. Jako, że tutaj "nie mamy" przecinka, to po prostu dopisujemy jedno zero na końcu liczby.

    344 · 10 = 3440

Chcąc podzielić liczbę przez wielokrotności liczby 10, zmniejszamy tę liczbę. Zatem "przesuwamy" przecinek w lewo o tyle miejsc, ile zer ma dana wielokrotność liczby 10.

c) 898,9476 : 100

   Liczba 100 ma 2 zera, zatem dzieląc przez 100, przesuwamy przecinek o 2 miejsca w lewo.

   898,9476 : 100 = 8,989476

d) 1,999 : 10

   Liczba 10 ma tylko 1 zero, zatem przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo. Jako, że przesuwając go o tyle "lądujemy" na początku naszej liczby, to wówczas dopisujemy przed nią jedno zero i stawiamy za nim przecinek.

   1,999 : 10 = 0,1999

e) 4532 : 1000

    Liczba 1000 ma 3 zera, zatem przesuwamy przecinek o 3 miejsca w lewo. Jednak mamy tutaj liczbę, która przecinka "nie ma". Zatem nasz przecinek znajduje się na jej końcu:

    4532 : 1000 = 4532,0 : 1000 = 4,532

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza