Struktura warstwy szlacheckiej w Rzeczypospolitej

Wymień i krótko scharakteryzuj cztery najważniejsze grupy, które składały się na warstwę szlachecką w I Rzeczypospolitej.

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
04.11.2020 22:42

- Magnateria – najzamożniejsza i najbardziej wpływowa część szlachty

- Szlachta średnia – najliczniejsza grupa stanu szlacheckiego, posiadająca majątek średnich rozmiarów

- Szlachta drobna (zagrodowa) – najmniej zamożna część szlachty

- Tzw. gołota szlachta nieposiadająca majątku, lecz legitymująca się herbem szlacheckim

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza