Nauki pomocnicze historii

Do podanych poniżej krótkich definicji poszczególnych nauk pomocniczych historii dopisz odpowiednią nazwę.

a) nauka o pieczęciach

b) nauka o mierzeniu czasu

c) nauka o dawnym piśmie

d) nauka o monetach

e) nauka o dokumentach

f) nauka o stosunkach pokrewieństwa

g) nauka o herbach

h) nauka o archiwach

Liceum Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
27.03.2020 21:49

a) nauka o pieczęciach: sfragistyka

b) nauka o mierzeniu czasu: chronologia

c) nauka o dawnym piśmie: paleografia

d) nauka o monetach: numizmatyka

e) nauka o dokumentach: dyplomatyka

f) nauka o stosunkach pokrewieństwa: genalogia

g) nauka o herbach: heraldyka

h) nauka o archiwach: archiwistyka

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza