Objętość

Jaka jest objętość metalowej kulki, wiedząc, że siła wyporu działająca na kulkę jest równa 2000N, a gęstość materiału z którego jest wykonana wynosi 7775 kg/m3.

Szkoła Podstawowa Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Justyna Ekspert eSzkola.pl
22.05.2020 11:34

Dane i szukane z zadania:

 \rho =7775 \frac{kg}{m^3}

V=?

F_w=2000N

g=10 \frac{m}{s^2}

Dla ciała swobodnie pływającego siła wyporu jest równa sile ciężkości, czyli:

F_w=m_wg

gdzie mw to masa wypartej cieczy. Wartość tej siły jest równa sile:

F_w=m_kg

potrzebny nam będzie jeszcze wzór na gęstość, czyli:

 \rho = \frac{m_k}{V}

m_k= \rho V

otrzymany wzór podstawiamy do wzoru na siłę ciężkości:

F_w= \rho Vg

przekształcamy wzór, aby otrzymać szukane V:

V= \frac{F_w}{ \rho g}

podstawiamy dane z zadania:

V= \frac{2000N}{7775 \frac{kg}{m^3} *10 \frac{m}{s^2} }

V=0,026m^3

Odp.Kulka ma objętość 0,026m3.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: