Objętość kulki zanurzonej w różnych substancjach

Jaka część objętości lodowej kulki o gęstości 880 kg/m3 jest zanurzona w:

a) w wodzie o gęstości 1000 kg/m3

b) w kwasie siarkowym o gęstości 1840 kg/m3

c) w mleku o gęstości 1030 kg/m3

d) w glicerynie o gęstości 1261 kg/m3

e) w alkoholu o gęstości 790 kg/m3

Szkoła Podstawowa Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Justyna Ekspert eSzkola.pl
21.04.2020 11:26

Dane i szukane z zadania:

 \rho _l=880 \frac{kg}{m^3}

 \rho _w=1000 \frac{kg}{m^3}

 \rho _k=1840 \frac{kg}{m^3}

 \rho _m=1030 \frac{kg}{m^3}

 \rho _a=790 \frac{kg}{m^3}

Aby obliczyć, jaka część lodowej kulki zanurzona jest w danej substancji musimy użyć zależności gęstości lodu i drugiego ośrodka. Jeżeli stosunek gęstości kulki do gęstości ośrodka, w którym pływa będzie równy 1, to kulka pływałaby całkowicie zanurzona w wodzie. Powyżej 1 plywałaby po powierzchnii tak:

 \frac{ \rho _l}{ \rho _w}  =\frac{880 \frac{kg}{m^3} }{1000 \frac{kg}{m3} } =0,88

oznacza to, że 0,88 objętości znajduję się pod powierzchnia wody

 \frac{ \rho _l}{ \rho _k}  =\frac{880 \frac{kg}{m^3} }{1840 \frac{kg}{m3} } =0,48

0,48 objętości znajduję się pod powierzchnia kwasu siarkowego

 \frac{ \rho _l}{ \rho _m}  =\frac{880 \frac{kg}{m^3} }{1030 \frac{kg}{m3} } =0,85

0,85 objętości znajduję się pod powierzchnia mleka

 \frac{ \rho _l}{ \rho _a}  =\frac{880 \frac{kg}{m^3} }{790 \frac{kg}{m3} } =1,11

stosunek gęstosci jest powyżej 1 oznacza to, że lodowa kulka będzie pływać po powierzchni alkoholu

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: