Energia wewnętrzna

Energia wewnętrzna (U) układu jest sumą energii kinetycznych i potencjalnych wszystkich atomów lub cząsteczek, które budują ten układ. Mówiąc o energii wewnętrznej nie uwzględnia się energii układu jako całości oraz energii potencjalnej atomów, będącej wynikiem oddziaływania na układ sił zewnętrznych, takich jak np. siła grawitacji, czy siła elektrostatyczna.

Określenie konkretnej wartości energii wewnętrznej układu jest niemożliwe, gdyż wymaga zsumowania energii ogromnej liczby atomów lub cząsteczek, wchodzących w skład danego układu oraz energii składników tych atomów (elektronów, nukleonów). Dlatego też łatwiej jest mówić o zmianie energii wewnętrznej (ΔU), która zgodnie z pierwszą zasadą termodynamiki jest efektem przepływu ciepła lub wykonanej pracy mechanicznej i przejawia się np. zmianą temperatury ciała lub zmianą jego stanu skupienia.

Wzrost temperatury ciała powoduje wzrost prędkości ruchów termicznych atomów, co skutkuje zwiększeniem energii kinetycznej. Zmiana stanu skupienia materii jest wynikiem zmiany odległości pomiędzy atomami (lub cząsteczkami) układu, co powoduje zmianę energii potencjalnej ich wzajemnego oddziaływania.

W przypadku gazów odległości pomiędzy sąsiednimi

Polecamy również:

  • Ciepło i praca

    Ciepło i praca są wielkościami fizycznymi występującymi w pierwszej zasadzie termodynamiki i obydwie mają wymiar jednostki energii, czyli dżula. Zarówno przepływ ciepła, jak i wykonywanie pracy powoduje zmianę energii wewnętrznej układu, jednak obydwa procesy mają nieco inny charakter. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
git
Głupi jasio • 2021-10-26 23:37:32
Es
Kozac • 2021-10-26 20:13:50
7
Lol • 2021-10-26 18:23:14
a jeśli liczba protonów=60 a liczba neutronów=100 to będzie nad??
xd • 2021-10-26 17:52:41
super tekst
mojnickt • 2021-10-26 17:35:48