Model gazu doskonałego

Model gazu doskonałego stanowi podstawę teorii kinetyczno-molekularnej gazów. Został on stworzony w celu łatwiejszego opisywania zjawisk zachodzących w gazach. Rzeczywiste gazy, które występują w przyrodzie nie są gazami doskonałymi, jednak w bardzo dobrym przybliżeniu, przy założeniu ich małej gęstości, spełniają one wszystkie założenia modelu.

Założenia, na których opiera się model gazu doskonałego są następujące:
1.    Gaz zbudowany jest z bardzo dużej ilości cząsteczek.
2.    Cząsteczki gazu są punktami materialnymi.
3.    Cząsteczki są w chaotycznym ruchu.
4.    Cząsteczki oddziałują ze sobą tylko w momentach zderzeń, które są idealnie sprężyste.
5.    Średnia energia kinetyczna cząsteczek gazu jest proporcjonalna do jego temperatury.

Ad. 1. Jeden mol gazu doskonałego, który zajmuje w warunkach normalnych objętość 22,4dm3 , zawiera 6,02•1023 cząsteczek.

Ad. 2.  Punkt materialny to obiekt posiadający masę lecz pozbawiony objętości. Założenie to sprawia, że odległości pomiędzy sąsiednimi molekułami gazu doskonałego zawsze są znacznie większe od rozmiarów samych cząsteczek.

Ad. 3. Zachowanie cząsteczek gazu przypomina ruch piłeczek podczas losowania multilotka, z tą tylko różnicą, że cząsteczek

Polecamy również:

  • Liczba Avogadra

    Liczba Avogadra jest wielkością stałą informującą o liczbie cząsteczek lub atomów zawartych w jednym molu substancji. Jej wartość jest równa: Więcej »

  • Ciśnienie

    Ciśnienie (p) jest wielkością skalarną zdefiniowaną jako stosunek siły parcia (F) do wartości pola powierzchni (S), na którą ta siła działa: Więcej »

  • Temperatura a prędkość średnia kwadratowa

    Jak wykazano w poprzednim rozdziale ciśnienie wywierane przez gaz na ścianki zbiornika, w którym się on znajduje jest równe: Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
Ostatnio komentowane
Dziekuje
MajMos • 2021-10-20 14:36:02
Dziękuję :)
:) • 2021-10-19 17:04:53
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04
doobry artykuł
Jan Marcalik • 2021-10-15 16:22:46
@12345 - dziękujemy za zauważenie błędu, został już poprawiony. Pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-10-15 09:57:56