Oblicz, o ile mg zmieni się masa elektrody magnezowej w ogniwie magnezowo-srebrowym

Podczas pracy ogniwa magnezowo-srebrowego masa elektrody srebrnej zmieniła się o 21,6 mg. Odpowiedz, jak i o ile miligramów zmieniła się masa elektrody magnezowej w tym samym czasie.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.05.2020 17:44

Porównując potencjały obu metali w szeregu elektrochemicznym metali można stwierdzić, że srebro będzie ulegać redukcji, natomiast magnez utlenieniu, zgodnie z ogólnym równaniem reakcji:

2Ag+ + Mg → 2Ag + Mg2+

 

Ze stechiometrii reakcji wynika, że powstają 2 mole srebra z każdego mola magnezu. Układamy proporcję:

24g Mg – 2x108g Ag

x g – 0,0216 g

x = 0,0024 g Mg

 

Odpowiedź: Masa elektrody magnezowej zmalała o 2,4 mg.

Dzięki! 2
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza