Wyznaczanie antypodów

Jesteś na wycieczce krajoznawczej na Rynku Staromiejskim w Toruniu, pod pomnikiem Mikołaja Kopernika (53°00’37”N, 18°36’18”E). Podaj współrzędne geograficzne antypodów miejsca, w którym się znajdujesz.

Liceum Geografia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Patryk Ekspert eSzkola.pl
19.02.2020 16:41

Antypody to określenie miejsc położonych względem siebie dokładnie po przeciwnych stronach kuli ziemskiej. Mając współrzędne punktu, dla którego chcemy obliczyć antypody, wykonujemy następujące działanie:

Dla współrzędnej szerokości geograficznej dokonujemy zmiany półkuli, czyli: 53°00’37”N -> 53°00’37”S

Dla współrzędnej długości geograficznej obliczamy jej różnicę względem południka 180°, pamiętając również o zmianie półkuli, czyli: 180° - 18°36’18”-> 161°24’42”W


Odpowiedź: Antypody miejsca przy pomniku Mikołaja Kopernika w Toruniu mają współrzędne 53°00’37”S, 161°24’42”W.

Dzięki! 4
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza