Weto ludowe - instytucja, WOS

Weto ludowe (referendum abrogacyjne) – jest to prawne narzędzie demokracji bezpośredniej, umożliwiające określonej liczbie obywateli (poprzez głosowanie) uchylenie obowiązującego już prawa lub umowy międzynarodowej.

Parlament rozpatruje wniosek, rewiduje pod względem formalnym i merytorycznym (weto nie obejmuje każdej ustawy, m.in. konstytucji i budżetu), następnie organizuje referendum dotyczące wniesionej sprawy. Następuje głosowanie (społeczeństwo może się opowiedzieć za lub przeciw kwestionowanej ustawie), wynik głosowanie jest wiążący.

Instytucja weta ludowego jest niezwykle ważnym prawem społeczeństwa, daje im bowiem możliwość bezpośredniego wpływu na ustawy ograniczające ich prawa i swobody obywatelskie. W Polsce nie ma instytucji weta ludowego, istnieje jedynie na szczeblu lokalnym, zbliżone do referendum lokalnego. Krajami, które przewidują weto ludowe w swojej konstytucji, są: Włochy, Szwajcaria oraz niektóre stany USA.

Polecamy również:

  • Referendum - definicja, rodzaje - WOS

    Referendum jest to forma powszechnego głosowania obywateli wybranego kraju, którzy posiadają prawo wyborcze. Obywatele mogą oddać swój głos „za” lub „przeciw” (odpowiedź pozytywna” tak” lub negatywna „nie”) przedstawionym projektom ustawy czy... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42