Orfizm

Wyjaśnij, czym był orfizm.

Liceum Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
29.02.2020 19:42

Orfizm to nurt religijny, który ukształtował się w Grecji na początku VI wieku p.n.e. pod wpływem kultu Dionizosa. Jego nazwa pochodzi od imienia Orfeusza, mitologicznego pieśniarza, który według orfików był twórcą wyznawanej przez nich doktryny religijnej. Orficka tradycja przypisuje mu autorstwo świętych pism, przedstawiających główne zasady orfizmu. Orficy tworzyli stowarzyszenia, do których mogły należeć jedynie osoby wtajemniczone. Stąd też orfizm jest uważany za nurt misteryjny. W centrum orfickiej koncepcji eschatologicznej (dotyczącej spraw ostatecznych) znajduje się wiara w nieśmiertelność duszy. Orficy wierzyli również w wędrówkę dusz (metempsychozę), którą odbywać miały dusze zwykłych ludzi. Inaczej było z duszami wyznawców orfizmu oraz zbrodniarzy. Te pierwsze osiągały zbawienie tuż po śmierci ciała, a te drugie trafiały do Tartaru. Za kryterium zbawienia uznawano indywidualne uczynki.Wśród orfików obowiązywała zasada powstrzymywania się od spożywania mięsa. Orficki pogląd na świat i religię wywarł duży wpływ na Pitagorasa i utworzoną przez niego szkołę filozoficzną.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: