Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Współczesna demokracja - definicja, geneza, cechy - WOS

Demokracja współczesna – geneza

Za początki kształtowania się współczesnych demokracji z reguły uznaje się moment zwycięstwa rewolucji burżuazyjnych w Anglii (XVII w.) oraz we Francji (XVIII w.). Rewolucja angielska było wydarzeniem o tyle istotnym, że zapewniła parlamentowi znaczny zakres kompetencji do reprezentowania społeczeństwa. Wiek XVII i XVIII to również czasy wytworzenia się i rozwoju filozofii oświeceniowej. Myśliciele tej epoki sformułowali kilka poglądów będących fundamentem demokracji, wśród takich można wskazać na zasadę trójpodziału władzy Monteskiusza oraz zasadę suwerenności ludu zaproponowaną przez Jana Jakuba Rousseau.

Kolejnymi przełomowymi momentami w narodzinach współczesnej demokracji były, także już wspominane, uchwalenie konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w 1787 roku oraz wydarzenia Wielkiej Rewolucji Francuskiej, która przyczyniła się do rozpropagowania zasad równości, wolności i braterstwa, a także idei zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, takich jak zapewnienie obywatelom podstawowych praw i wolności, np. wolności słowa i sumienia. Kolejnym krokiem w stronę demokracji współczesnej było wytworzenie się partii politycznych

Zobacz również

 • Fudamentalne zasady demokracji - WOS

  Wszystkie państwa, które uważają się za demokratyczne, powinny realizować następujące zasady demokracji: - zasada suwerenności narodu...

  Więcej
 • Cechy państwa demokratycznego - WOS

  Najważniejsze cechy państwa demokratycznego są następujące:  1. władza zwierzchnia należy do ludu; 2. suwerenność narodu...

  Więcej
 • Podstawowe wartości demokratyczne - przykłady - WOS

  System państwa demokratycznego oparty jest na pewnych filarach, które tworzą między innymi wartości będące podstawową do wytworzenia swoistego fundamentu ideologicznego demokracji. Do najważniejszych wartości demokratycznych z pewnością zaliczymy wolność, równość i sprawiedliwość, bez nich forma ta nie mogłaby i...

  Więcej
 • Demokracja - wady i zalety

  Demokracja nie jest ustrojem idealnym, ma wiele zalet, ale nie brakuje także wad, jak w każdej innej formie rządów. Warto przyjrzeć się lepiej zarówno wadom, jak i zaletom, by móc wyrobić sobie własny pogląd na jej temat.

  Więcej
 • Formy demokracji - WOS

  -

  Więcej

Losowe zadania

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 1 =
aliska123
2016-05-30 14:25:09
głupi tekst
Ostatnio komentowane
Synod w Jamni zaczyna być podważany jako niezaistniały.
Marcin • 2020-08-01 22:23:11
Pomylono kąty
dsf • 2020-06-22 16:11:37
wow
Kasia • 2020-06-17 11:55:30
jezu ale trudne
iwo • 2020-06-16 18:19:06
dzieki
halinka • 2020-06-15 11:00:28