Demokracja pośrednia - cechy, przykłady - WOS

Demokracja pośrednia (przedstawicielska) zdecydowanie jest dominującą formą współczesnej demokracji. Jej założeniem jest to, iż naród (w znaczeniu ogół obywateli posiadających prawa polityczne) sprawuje rządy za pośrednictwem swoich reprezentantów, którzy podejmują decyzje w jego imieniu. Typ tej demokracji wiąże się bezpośrednio z zasadą przedstawicielstwa.

Demokracja przedstawicielska charakteryzuje się przede wszystkim tym, iż władza ludu praktycznie jest wypełniana w formie regularnego (wybory odbywają się co jakiś czas) wybierania osób, które będą w stanie dobrze kierować i zarządzać państwem, wypełniać swoje obowiązki i podejmować najważniejsze dla państwa decyzje. Obywatele dokonują wyboru reprezentantów, którzy będą działali na wielu szczeblach struktury państwowej – od instytucji centralnych, takich jak parlament, głowa państwa, przez organy lokalne (starostwa, gminy itp.), aż po instytucje administracyjne.

Wybór ten dokonuje się poprzez głosowanie na członków konkretnych partii politycznych lub osób niezrzeszonych, które przedstawiają społeczeństwu własny program polityczny, kreślą założenia swojej przyszłej polityki oraz plany działania i wyznaczają sposoby ich realizacji. Wyborcy zakładają, iż osoby, którym udzielają poparcia działają w ich imieniu i w interesie narodowym. Mają po pierwsze zagwarantować obywatelom realnego udziału w tworzeniu ustaw, następnie doprowadzić do podwyższenia dobrobytu w kraju i jakości życia społeczeństwa.

Bazą dla demokracji pośredniej jest społeczeństwo obywatelskie.

Polecamy również:

  • Formy demokracji pośredniej - WOS

    Najważniejszymi formami demokracji pośredniej, które gwarantuje konstytucja są wybory organów sprawujących władzę w państwie. W Polsce obywatele w powszechnych wyborach wybierają: prezydenta, parlament oraz władze samorządu terytorialnego. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
Kórww
• 2022-12-08 19:48:51
Ciekawe
• 2022-12-08 15:17:01
essa
• 2022-12-08 14:46:36
Śkad wziął się taki wynik?
• 2022-12-05 21:24:47