Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

EWG i Euratom - członkowie, cele, powstanie - WOS

Europejska Wspólnota Gospodarcza została zapoczątkowana w 1957 r. podpisaniem Traktatu ustanawiającego EWG (później zwanym Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Do podpisania traktatu doszło w Rzymie – podpisało go 6 krajów: kraje Beneluksu oraz Francja, RFN i Włochy.

EWG - cele

Do najważniejszych celów Wspólnoty (o celach mówi art. 2. traktatu) należy popieranie harmonijnego rozwoju gospodarki, stałego wzrostu, zwiększeniu stabilności, wzrostowi poziomu życia krajów członkowskich, a także – budowaniu płaszczyzny silniejszych więzi między państwami. Realizacja tych celów miałaby zostać osiągnięta poprzez wprowadzenie wspólnego rynku, a także ewolucyjne ujednolicanie polityk ekonomicznych poszczególnych krajów – członków EWG. Innymi środkami do celów miało być także zniesienie ceł, zdecydowanie się na wspólną taryfę celną wobec państw zewnętrznych, prowadzenie wspólnej polityki handlowej. Zwiększonej integracji ekonomicznej miało pomóc także ułatwienie przepływu pracowników między krajami.

W 1957 r. powstała także druga organizacja – Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EURATOM), której najważniejszym celem był rozwój przemysłu atomowego w Europie, a także zapewnienie bezpieczeństwa, kontroli nad materiałami atomowymi podlegającymi handlowi. EURATOM powstał na mocy Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.

Zadaniami EURATOMu są: prowadzenie badań, promocja wiedzy, pełnienie funkcji regulatora dot. paliw nuklearnych itp.

Zobacz również

  • Traktaty rzymskie (1957) - postanowienia, skutki - WOS

    Pojęcie traktatów rzymskich stosuje się w kontekście Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej – oba zostały podpisane w Rzymie w dniu 25 marca 1957 r. Traktaty rzymskie były podpisane przez 6 krajów: Belgię, Holandię, Luksemburg, Republi...

    Więcej
  • Traktat fuzyjny (1965) - postanowienia

    Kiedy w 1957 r. podpisano traktaty rzymskie, funkcjonował podpisany wcześniej traktat paryski, na mocy którego działała Europejska Wspólnota Węgla i Stali. 

    Więcej

Losowe zadania

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
Pomylono kąty
dsf • 2020-06-22 16:11:37
wow
Kasia • 2020-06-17 11:55:30
jezu ale trudne
iwo • 2020-06-16 18:19:06
dzieki
halinka • 2020-06-15 11:00:28
Rzym podbity przez barbarzyńców powoli całkowicie zamierał. Styl romański jest uprosz...
Badacz wlotów i upadków cywilizacji • 2020-06-11 21:16:11