Formy ochrony przyrody w Polsce

Przedstaw formy ochrony przyrody stosowane w Polsce.

Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
26.04.2020 21:50

Formy ochrony przyrody stosowane w Polsce:
- parki narodowe
- rezerwaty przyrody
- ptaki krajobrazowe
- pomniki przyrody
- stanowiska dokumentacyjne
- użytki ekologiczne
- obejmowanie ochroną gatunków rzadkich i zagrożonych
- obejmowanie ochroną siedlisk chronionych gatunków 

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: