Ustal skład procentowy tlenku magnezu

Zapisz równanie reakcji, w której wiórki magnezu o masie 4,8 g spalono w atmosferze tlenu, w wyniku czego otrzymano 8 g tlenku magnezu. Zapisz równanie reakcji i oblicz masę tlenu, który wziął udział w reakcji. Przyjmij masy atomowe pierwiastków równe: MMg = 24u, MO = 16u. Ustal skład procentowy tlenku magnezu.

Szkoła Podstawowa Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.06.2020 00:06

Rozwiązanie:

Zapisujemy równanie reakcji:

Mg + O2 → MgO

Bilansujemy równanie reakcji:

2 Mg + O2 → 2 MgO

Obliczamy masę tlenu, który przereagował z magnezem:

2 Mg

O2

MgO

2×24 u

2×16 u

2×40 u

 

32 g

80 g

 

x g

8 g

 

Ze stechiometrii reakcji wynika, że na każde 80g powstałego tlenku magnezu w reakcji wzięło udział 32g tlenu, zatem aby powstało 8g MgO, musiało przereagować x g tlenu. Układamy proporcję i obliczamy x:

32 g O2 – 80 g MgO

x g O2 – 8 g MgO

x = 3,2 g O2

Obliczamy skład procentowy tlenku magnezu:

MMg/MMgO × 100% = 24/40 × 100% = 60% - zawartość procentowa magnezu w MgO

100% - 60% = 40% - zawartość procentowa tlenu w MgO

 

Odpowiedź: Masa tlenu, która weszła w reakcję z magnezem wynosi 3,2g.

Dzięki! 3
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza