Oblicz zawartość procentową CO2 w powietrzu

Przez roztwór wodorotlenku baru przepuszczono 2 m3 powietrza, w wyniku czego wytrąciło się 5,28 g węglanu baru. Oblicz zawartość procentową CO2 w powietrzu w warunkach normalnych. Wynik podaj w procentach objętościowych, w przybliżeniu do 2 miejsc po przecinku.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.06.2020 14:45

Zapisujemy równanie reakcji i uzgadniamy współczynniki stechiometryczne:

Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 + H2O

Obliczamy masę molową węglanu(IV) baru:

MBaCO3 = 137 + 12 + 16×3 = 197 g/mol

Obliczamy objętość CO2, jaka weszła w reakcję z wodorotlenkiem baru mając na uwadze, że reakcję prowadzono w warunkach normalnych:

197 g BaCO3– 22,4 dm3 CO2

5,28 g BaCO3 – x dm3 CO2

x = 0,6 dm3 CO2

Obliczamy zawartość procentową CO2 w 2 dm3 powietrza. Należy jednak pamiętać, by wcześniej zamienić m3 na dm3:

V% =  \frac{0,6}{2000} \times 100% = 0,03%

 

Odpowiedź: Zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wynosi 0,03% objętościowo-objętościowych.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza