Zapisz równania reakcji powstawania CO2 w procesie fermentacji oraz termicznego rozkładu

Tlenek węgla(IV) jest rozpowszechnionym w przyrodzie gazem. Powstaje między innymi podczas termicznego rozkładu wapienia, a także w wyniku katalizowanej enzymatycznie reakcji fermentacji alkoholowej glukozy w obecności drożdży. Zapisz w formie cząsteczkowej obie reakcje powstawania dwutlenku węgla.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 10:51

Równanie reakcji otrzymywania CO2 w wyniku rozkładu termicznego wapienia:

CaCO3 → CaO + CO2

Równanie reakcji otrzymywania CO2 w wyniku fermentacji alkoholowej:

C6H12O6 → 2 CH3CH2OH + 2 CO2

Dzięki! 5
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza