Zanotuj obserwacje dla każdej próby identyfikacji gazu

Do 4 szczelnie zamkniętych probówek zebrano następujące gazy.

W celu ich identyfikacji posłużono się wilgotnym papierkiem uniwersalnym, rozżarzonym łuczywem oraz zbadano ich zapach i/lub barwę. Zanotuj po jednej obserwacji dla każdej z probówek z gazem.

Szkoła Podstawowa Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.06.2020 14:37

Probówka A – żółto-zielony gaz

Probówka B – barwi wilgotny papierek uniwersalny na czerwono

Probówka C – barwi wilgotny papierek uniwersalny na niebiesko

Probówka D – łuczywo pali się intensywniej

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza