Porównaj metalowe sześciany i określ, czy mają jednakową objętość

Wykonano trzy sześciany o jednakowych masach. Zapoznaj się z danymi zebranymi w tabeli i odpowiedz na pytanie, czy objętości wszystkich 3 sześcianów są sobie równe? Odpowiedź uzasadnij.

Materiał

Gęstość

Miedź

8,96

Żelazo

7,86

Cynk

7,13

 

Szkoła Podstawowa Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 15:11

Rozwiązanie:

Korzystając ze wzoru na gęstość możemy przeprowadzić teoretyczne obliczenia, które pozwolą odpowiedzieć na pytanie postawione w treści zadania:

d = m/V

V = m/d

Na potrzeby zadania przyjmujemy, że dysponujemy sześcianami o masie np. 10g:

VCu = 10/8,96 = 1,12 cm3

VFe = 10/7,86 = 1,27 cm3

VZn = 10/7,13 = 1,40 cm3

Porównując objętości sześcianów wykonanych z różnych metali o jednakowych masach można wysunąć wniosek, że objętości każdego z sześcianów są różne z powodu różnych wartości gęstości.

 

Odpowiedź: Objętości badanych sześcianów są różne.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza